Skip to content

PBL mist concrete plannen voor kringloopeconomie

Meer inzetten op recycling leidt volgens het PBL nog niet direct tot een circulaire economie.

Updated on:
Business
Nieuws
Gerecyclede petflessen. - Foto: ANP

Gerecyclede petflessen. - Foto: ANP

Meer inzetten op recycling leidt nog niet direct een circulaire economie, zo maakt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) duidelijk in een rapport.

Het planbureau pleit voor concreet beleid, meer “drang en dwang” en een “kabinetsbrede aanpak” om de gewenste kringloopeconomie tot stand te brengen.

Biomassa en voedsel

Biomassa en voedsel is één van de vijf thema’s die als prioriteit zijn aangemerkt in het kader van circulaire economie. In een circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt en natuurlijke hulpbronnen niet langer uitgeput. Zo’n economie kan volgens het PBL “een relevante bijdrage leveren” aan andere grote opgaven, zoals het tegengaan van klimaatverandering en vervuiling en behoud van biodiversiteit.

Voorlopig is het echter nog niet zover, want de Nederlandse economie is nog nauwelijks circulair te noemen en veel groei zat er het afgelopen jaar niet in.

Het PBL signaleert dat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wel aandacht wordt besteed aan recycling, maar niet aan “beleid dat inzet op anders produceren en consumeren”.

De adviseurs van het kabinet wijzen op “potentiële kansen” die daardoor onbenut dreigen te blijven. Ze denken bijvoorbeeld aan eisen die aan productontwerpen gesteld kunnen worden, zodat producten langer meegaan en beter te repareren zijn.

Landbouw

In het coalitieakkoord is overigens wel op diverse beleidsterreinen aandacht voor een “meer duurzame omgang met grondstoffen”, aldus het PBL. Bijvoorbeeld in de landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zijn de klimaatdoelen ambitieus, stelde het planbureau al eerder vast. Nu is het volgens de groene adviseurs tijd voor “intensivering”, om daadwerkelijk resultaten te boeken.

Het PBL zet wel een kanttekening bij de inzet om eindige materialen te vangen door hernieuwbare. Het planbureau waarschuwt voor “overbenutting van natuurlijke systemen” als biobrandstoffen niet alleen ingezet worden voor landbouw en voedselproductie (en productie van hout en papier), maar ook steeds meer voor productie van energie en brandstoffen, en op termijn in de chemie (bijvoorbeeld voor bioplastics) en in de bouw (bijvoorbeeld houtskeletbouw).

Snel delen

Afbeelding
ANP

Algemeen Nederlands Persbureau

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin