Doorgaan naar artikel

PBL: voedselconsumptie en -productie verre van circulair

Er is nog een lange weg te gaan om de Nederlandse economie circulair te maken.

De Nederlandse economie gebruikt te veel grondstoffen dan het ter beschikking heeft. Voor de voedingsindustrie betekent dit dat er zorgvuldiger om moet worden gegaan met grondstoffen voor verpakkingen. Foto: Canva premium

De Nederlandse economie gebruikt te veel grondstoffen dan het ter beschikking heeft. Voor de voedingsindustrie betekent dit dat er zorgvuldiger om moet worden gegaan met grondstoffen voor verpakkingen. Foto: Canva

Er is nog een lange weg te gaan om de Nederlandse economie circulair te maken.

De conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL)is dat het kabinet te weinig doet om een kringloopeconomie te realiseren. De voedselconsumptie en productie in Nederland verbruikt nog steeds te veel grond en water dan voorhanden is.

Dat staat in het nieuwe rapport over de stand van de circulaire economie, die het planbureau iedere twee jaar opstelt. De Nederlandse economie gebruikt te veel grondstoffen dan het ter beschikking heeft. Voor de voedingsindustrie betekent dit dat er zorgvuldiger om moet worden gegaan met grondstoffen voor verpakkingen, maar ook het zoeken naar de hoogst mogelijke verwaarding (humane consumptie) van reststromen. Dierlijke en plantaardige voedselproducten verbruiken ongeveer 16% van de totale Nederlandse grondstofconsumptie. Terwijl het grotendeels verantwoordelijk is voor impact op land- en watergebruik. Daarnaast hebben dierlijke producten ook nog grote impact op de broeikasemissies.

LNV nog geen circulaire plannen voor voedsel

De Rijksoverheid stelde in 2018 de transitieagenda Biomassa en Voedsel op samen met een groot aantal stakeholders, waaronder McDonald’s, LNV, Wageningen UR en Lamb Weston. Het ministerie van LNV heef geen voorstellen aangeleverd voor doelen voor het transitiethema Biomassa en Voedsel. Het PBL schrijft dat LNV hen verwees naar plannen voor kringlooplandbouw, maar in deze plannen is te weinig aandacht voor voedsel en effecten in de keten.

Kabinet moet regels opstellen

Het niveau van consumptie is de afgelopen twee jaar niet afgenomen en daarom zou het kabinet strenge wetgeving moeten maken om hergebruik en beter grondstoffenmanagement wordt afgedwongen. Het kabinet heeft het doel om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te hebben. Volgens het PBL moeten er concrete doelstellingen komen per sector en een routekaart.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin