PBL zet vraagtekens bij versnellingsplan stikstof

Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet vraagtekens bij de haalbaarheid van het versnellingsplan van onder andere LTO en Bouwend Nederland in het kader van de stikstofaanpak. Het tempo om stikstof te reduceren ligt hoog, maar of het ook realistisch is om de beoogde doelen te halen binnen een decennium, is onduidelijk.

Onderzoekers van het PBL hebben een eerste reflectie los gelaten op de plannen die LTO, MKB-Nederland, VNO-NCW, Bouwend Nederland, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten vorige week bekendmaakten. Het plan zet groot in op innovatie, de emissie-eisen die per 2024 voor Brabantse veehouders gelden, zullen, als dit plan werkelijkheid wordt, per 2030 in álle stallen gelden. Het PBL vraagt zich af of dit haalbaar is, aangezien het sneller is dan de gebruikelijke termijn waarop boeren investeren. Daarbij bestaat ook het risico dat de organisaties graag gebruik willen maken van technologische innovaties die zich in de praktijk nog moeten bewijzen.

Inzet voor economische ontwikkeling

Ook wat betreft het herstellen en uitbreiden van natuurgebieden gaat volgens het PBL wel heel rap. En dat terwijl provincies nu al laten weten dat de huidige plannen veel van deze decentrale overheden vraagt. Dat geldt ook voor het verplaatsen van bedrijven, nog een opgave waar de provincie zich mee bezig moet gaan houden. Wat betreft de juridische houdbaarheid is het PBL kritisch op de wens van de organisaties om de eerste stikstofwinst grotendeels in te zetten voor economische ontwikkeling.

Maar er zijn ook positieve punten: de gebiedsgerichte aanpak biedt ‘beloftevol perspectief’ voor het halen van natuurdoelen, aldus PBL. Ook zegt de onderzoeksorganisatie dat een brede coalitie die de plannen onderschrijft, zorgt voor groter draagvlak onder de stikstofaanpak.

van Rooijen
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.