PCA: gros Fontanes onder meerjarig gemiddelde

De gemiddelde opbrengst van het belangrijkste Belgische fritesras Fontane komt na 144 groeidagen uit op 45 ton per hectare.

De proefrooiingen zijn gehouden op 7 en 8 september. Vergeleken met de vorige proefrooiing twee weken geleden is 3 ton per hectare bijgegroeid. Dat blijkt uit de meest recente publicatie van het Belgische proefcentrum PCA. Twee derde van de 31 bemonsterde percelen komt qua opbrengst onder het meerjarig gemiddelde uit van 48,5 ton per hectare. Er bleven 9 percelen, hoofdzakelijk in Wallonië, onder de 40 ton per hectare. De gemiddelde hectare opbrengst in Wallonië ligt met 43 ton dan ook lager dan in Vlaanderen (47 ton).

Groei valt tegen

Door droogte valt de groei van Fontane van eind juli tot begin augustus tegen. PCA verwacht dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van oogst 2019 uitkomt en hoger dan in 2018. Het onderwatergewicht schommelt tussen 369 en 474 gram per 5 kilo. Ruim 55% van de percelen zijn natuurlijk aan het afrijpen.

De gemiddelde hectare opbrengst van Challenger komt naar 141 groeidagen uit op 42 ton. Het meerjarig gemiddelde 10 ton per hectare hoger op 52 ton. En veel van de 18 percelen zijn al ver afgerijpt. Tijdens de hittegolf en extreme droogte is het gemiddelde onderwatergewicht van Challenger nauwelijks gedaald naar 422 gram per 5 kilo.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.