PCA: kostprijs bewaaraardappelen stijgt 2,13 cent per kilo

De kostprijs voor bewaaraardappelen van oogst 2020 stijgt 2,13 cent per kilo ten opzichte van de kostprijs van 2019.

Daarbij gaat het Belgische aardappelinstituut PCA uit van een bewaring van acht maanden, dus tot ergens in juni. De kostprijs van af land geleverde aardappelen blijft gelijk aan die van oogst 2019.

Kostprijsberekening

De kostprijsberekening is dinsdag 28 januari gepresenteerd in Oudenaarde op een bijeenkomst van het Belgische aardappelinstituut PCA. Volgens PCA-onderzoeker Ilse Eeckhout is pootgoed dit jaar goedkoper. “De aankoop gaat van € 1.220 per hectare vorig jaar naar € 1.120 dit jaar. Daar staat tegenover dat de kosten voor gewasbescherming en loofdoding stijgen. Ook de kosten voor loonwerk, pacht en de algemene kosten nemen iets toe. Dat compenseert elkaar zodat de teeltkosten voor 2020 uitkomen op € 5.600 per hectare, even veel als vorig jaar.”

Geen kosten voor beregening

Dat komt op een kostprijs af land van 11,67 cent per kilo bij een netto-opbrengst van 48 ton aardappelen per hectare als sprake is van landhuur. Bij gewone pacht zakt de kostprijs naar 9,88 cent. Eeckhout: “We rekenen een vergoeding voor eigen arbeid, maar geen kosten voor beregening of een marge voor het risico dat de ondernemer loopt.”

Kosten bewaring nemen toe

De kosten voor de bewaring nemen wel toe doordat chloorprofam niet meer gebruikt mag worden. Alternatieve kiemremmers zijn duurder. Volgens Eeckhout komt dat op 2 cent per kilo. Inclusief andere gestegen kosten voor gebouwen en machines voor het in- en uitschuren komt Eeckhout op € 2,13 per kilo. “Het zijn gemiddelde berekeningen. Het is belangrijk dat aardappeltelers voor hun eigen bedrijf de kostprijs berekenen.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.