Doorgaan naar artikel

PepsiCo omarmt een Positive Agriculture strategie

Het bedrijf haalt grondstoffen en ingrediënten uit zestig landen, van de aardappelen en plantaardige olie voor Lay’s chips tot sinaasappelen voor Tropicana of granen voor Quaker. Foto: ANP

Het bedrijf haalt grondstoffen en ingrediënten uit zestig landen, van de aardappelen en plantaardige olie voor Lay’s chips tot sinaasappelen voor Tropicana of granen voor Quaker. Foto: ANP

PepsiCo, een van de grootste voedings- en drankenbedrijven ter wereld, omarmt een nieuwe ambitieuze Positive Agriculture-strategie.

Het veelomvattende plan Positive Agriculture van PepsiCo heeft de komende jaren directe gevolgen voor meer dan 250.000 mensen in de agrarische leveringsketen, 3 miljoen hectare boerenland en 100% van de belangrijkste ingrediënten die de onderneming verbruikt. “Elk plan om de urgente uitdagingen waar het wereldwijde voedingssysteem mee wordt geconfronteerd te tackelen, moet ook gaan over de landbouw, de voedingsbron voor miljarden mensen en een sleutel-hefboom om klimaatverandering en oneerlijkheid aan te pakken”, zegt bestuursvoorzitter en CEO Ramon Laguarta.

In de kern een agrarisch bedrijf

Doel is om over tien jaar 3 miljoen ton minder broeikasgassen uit te stoten. “Het komende decennium actie ondernemen is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een meer duurzaam, weerbarstig en inclusief voedingssysteem.” PepsiCo is naar eigen zeggen ‘in de kern een agrarisch bedrijf’. Het bedrijf haalt grondstoffen en ingrediënten uit zestig landen, van de aardappelen en plantaardige olie voor Lay’s chips tot sinaasappelen voor Tropicana of granen voor Quaker. Bij een groot deel van de productie daarvan wordt al veel aandacht besteed aan klimaat of milieu. Zo worden in het VK de aardappelschillen van de chipsfabrieken al verwerkt tot voedingsrijke, laag-CO2 mest en zorgen bodembedekkers er in de VS voor dat de hoeveelheid on-farm broeikasgassen aanzienlijk is teruggedrongen.

Regeneratieve landbouwmethoden

Maar nu gaat de onderneming een stap verder. Daarbij komt de nadruk te liggen op regeneratieve landbouwmethoden. Pepsico omschrijft dat als ‘een pakket technieken om de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem te versterken, de CO2-emissie terug te dringen, het watermanagement te versterken, de biodiversiteit toe te laten nemen en het bestaan van de boeren te verbeteren’. Samen met de boeren wil PepsiCo die praktijken over zijn hele agrarische ‘footprint’ verspreiden.

Meer demonstratiebedrijven

Een groot deel van het werk is al begonnen, met onder meer demonstratiebedrijven waar PepsiCo samen met de boeren projecten opzet om water te besparen en plagen onder controle te houden. De komende jaren kunnen die boeren daarbij rekenen op verdere ondersteuning, niet alleen technisch maar ook financieel. Daarnaast wil PepsiCo in 2030 alle belangrijke ingrediënten uit duurzame bronnen inkopen, niet alleen de primair benodigde producten maar ook bijvoorbeeld olie en granen die van derde partijen worden ingekocht.

Versterken van de rol van vrouwen in de landbouw

PepsiCo heeft daarbij een bredere missie: achtergestelde bevolkingsgroepen een beter bestaan bieden. Daarbij gaat het om meer dan een kwart miljoen mensen in agrarische gemeenschappen. Een belangrijke focus ligt op het versterken van de rol van vrouwen in de landbouw over de hele wereld door hen te helpen om land te pachten en trainingen te bieden. Ook wordt samengewerkt met de Amerikaanse National Black Growers Council om de diversiteit in de landbouw business te vergroten.

We versnellen vandaag onze Positive Agriculture-agenda, omdat we weten dat we nog meer moeten doen om tot een werkelijke ombuiging van het systeem te komen

Jim Andrew, die de rol van Chief Sustainability Officer vervult, vat samen: “We versnellen vandaag onze Positive Agriculture-agenda, omdat we weten dat we nog meer moeten doen om tot een werkelijke ombuiging van het systeem te komen. Door te focussen om regeneratieve landbouwpraktijken op plaatselijk niveau om de gezondheid van de bodem op te bouwen, bouwen we ook een sterkere fundering op voor onze producten en helpen we om het hele voedingssysteem duurzamer te maken.”

Beheer
WP Admin