Skip to content

Percentage duurzame investeringen in 2019 op 15%

Updated on:
Business
Nieuws

De verwachting is dat het percentage duurzame investeringen van de totale investeringen in agrarische productiemiddelen in 2019 zal uitkomen op ongeveer 15%.

Dit percentage is fors lager dan de vermelde streefwaarde van 30% in de Rijksbegroting van 2019 en het definitieve percentage voor 2017 van 25%. Dat meldt Agrimatie Wageningen Economic Research.

Afname in glastuinbouw

De afname, die voor een belangrijk deel al in 2018 in gang werd gezet, komt voornamelijk voor rekening van de glastuinbouw, vanwege scherpe voorwaarden die gesteld worden aan de CO2-emissie. Hierdoor hebben veel tuinders afgezien van investeringen via MIA/Vamil. Daarnaast financieren door enkele goede jaren in de glastuinbouw de goed lopende bedrijven vaker zelf investeringen zonder gebruik te maken van stimulerende duurzame regelingen.

Negatieve invloed

Ook het buiten werking stellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State heeft grote gevolgen op de investeringen, aldus Agrimatie. Het gevolg is namelijk dat veel vergunningen zijn aangehouden vanwege de stikstofuitstoot die niet meer achteraf mag worden gecompenseerd. Op dit moment is nog onduidelijk is hoe lang die situatie gaat duren, maar voor 2019 zal dit een negatieve invloed op de investeringen in de land- en tuinbouw hebben.

Snel delen

Afbeelding
Eric Beukema

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin