PIC-NL en Next Genetix slaan de handen ineen

De geneticadealers Next Genetix en PIC-NL gaan vanaf 1 juli officieel samenwerken. Bedrijven met eigen aanfok mogen alle zeugenlijnen combineren, mits ze een rotatiekruising toepassen.

De beide dealers van varkensgenetica zijn geen vreemden voor elkaar. De van oorsprong Deense zeugenlijnen die Next Genetix verkoopt, zijn sinds 2018 eigendom van PIC wereldwijd. Veel klanten van Next Genetix gebruiken eindbeersperma van een PIC-beer en beide bedrijven claimen dat kennis en varkensgezondheid speerpunt is bij hen. Een huwelijk is dus een logische stap.

In de nieuwe situatie wordt onder de naam Next Genetix de zeugengenetica vermarkt en onder de naam PIC-NL de eindberengenetica. Ondanks deze verdeling zetten beide teams als een geheel de zeugengenetica in markt.

Krimp en schaalvergroting

De directeuren Paul van der Meijden van PIC-NL en Marcel Giesen van Next Genetix voorzien een verdere krimp en schaalvergroting van de Nederlandse varkensmarkt. Krachtenbundeling, een groter team en meer specialisatie is volgens hen een logische reactie op de veranderende markt. Uitgaande van 850.000 zeugen op termijn in Nederland is het streven om over vier jaar 25% marktaandeel te hebben. Samen hebben ze nu 11% van de zeugenmarkt – eigen aanfok en verkoop van gelten, vertelt Giesen.


Directeur Marcel Giesen (49) van dealerbedrijf Next Genetix in Wehl (Gld.) - Foto: Hans Prinsen
Directeur Marcel Giesen (49) van dealerbedrijf Next Genetix in Wehl (Gld.) - Foto: Hans Prinsen

Nieuwe mogelijkheden

Foktechnisch biedt de samenwerking de eerste jaren alleen voor bedrijven met eigen aanfok nieuwe mogelijkheden. Onder de paraplu van moederbedrijf PIC zitten sinds anderhalf jaar vier zeugenlijnen: lijn 2, Engels Landras, lijn 3 Large-White, lijn 4 Danic Landras en lijn 5 de Danic York. Bedrijven met eigen aanfok mogen door middel van een rotatiekruising deze vier lijnen combineren. In alle andere gevallen moeten de PIC- en Danic-lijnen zuiver blijven. Dat is in 2018 afgesproken, toen Danic bij PIC kwam.

Rotatiekruisingen al toegepast

De rotatiekruisingen worden al toegepast. De Danic-zeugen staan kort door de bocht bekend als vruchtbaar en PIC-zeugen als efficiënt en makkelijk te houden dieren. Door de Danic- en PIC-lijnen te roteren kan een varkenshouder een zeug fokken die aansluit bij zijn bedrijf en doelstellingen. Wil een varkenshouder meer biggen, kan dat met instroom van Danic bloed. Wil een varkenshouder meer arbeidsgemak, kan dat ook. De zeugenhouder zal dan vooraf wel een nieuwe overeenkomst moeten aangaan met Next Genetix, vertelt Giesen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.