Piek van varkensprijs is bereikt

08-12-2022 | |
Foto: Misset
Foto: Misset

De varkensmarkt kende afgelopen weken een prijsrally omhoog. In aanloop naar de feestdagen hadden slachterijen extra slachtdagen ingeboekt en daardoor liep de vraag naar varkens op. Het aanbod veranderde van overschot aan slachtrijpe dieren naar een krapte.

Ook deze week kunnen slachterijen nog extra varkens gebruiken. Maar varkenshandelaren zeggen ze niet te hebben of niet in handen te kunnen krijgen. Nu de markt is omgeslagen is de haast om te verkopen er bij varkenshouders namelijk wat af.

Daarbij vinden ze de verhoging deze week ook wat teleurstellend. Varkenshouders hadden op meer gehoopt dan de 2 cent die de slachterijen nog op hun noteringen zetten. Het brengt Vion op € 2,02 (€ 1,853 exclusief btw) en de andere slachterijen hanteren eensgezind € 1,79 per kilo geslacht gewicht exclusief btw. Volgens de slachterijen zit er aan de verkoopkant echter niet meer in.

Oost-Europa neemt vooral varkenskarkassen af

De vleesverkopen naar Oost-Europa lopen goed. Maar die landen nemen vooral varkenskarkassen af. Daar kunnen slachters wel een deel van hun afzet op baseren, maar niet vol op inspelen omdat dan hun eigen uitbeners zonder werk zitten. Andere afzetmarkten zoals die in Engeland en bestemmingen buiten Europa nemen in kracht af door concurrentie op prijs en volume.

Daarom lijkt dit het prijsniveau waar varkenshouders het even mee moeten stellen. De grote slag is geslagen en de varkens om bestellingen te voldoen zijn geslacht. De laatste weken voor de feestdagen neemt de vraag doorgaans af.

Duitsers gaan voor zekerheid

Dat beeld laat ook de Duitse markt zien. Daar was het nog spannend wat de prijs zou gaan doen. Duitse producenten wilden er nog een laatste verhoging voor kerst uitslepen nu de markt nog volop vraagt. Slachterijen wilden daar echter niet aan. Als de verhoging toch zou worden doorgedrukt, bestond het risico op overvragen, waarbij het prijspeil na een of twee weken in verval zou raken.

Uiteindelijk werd gekozen rust in de markt: de Duitse noteringen blijven onveranderd op € 2,00 per kilo. Naar het zich laat aanzien is daarmee overeenstemming bereikt met ruime houdbaarheid. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar tussen de regels door valt te lezen dat dit compromis is bereikt door de afspraak voor meerdere weken te laten gelden.

Vlakke prijs geeft handelaren meer rust

Daarmee komt ook de varkensmarkt in Nederland tot rust. Zowel handelaren als slachterijen reageren opgelucht dat de hand niet is overspeeld. Een vlakke prijs geeft meer rust in de planning. Daar valt de komende weken een deel van de slachtingen uit door de feestdagen. Zo mogen handelaren in de week van kerst soms maar 50% van de gebruikelijke aantallen aanbieden bij slachterijen. Dan moet er geschoven worden met leveringen. En daar heeft geen boer trek in als daarbij ook de prijs nog eens daalt.

Voor de korte termijn lijkt daarmee de piek bereikt met het prijsniveau van deze week. De varkensmarkt maakt zich op voor stabilisatie en gaat zonder overschotten de rustige periode rond de feestdagen in.

Prognose: stabilisatie van de varkensprijs.

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer