Doorgaan naar artikel

Pilots met nieuwe werkwijzen kalverhouderij

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Er komen pilots met de drie toekomstscenario’s voor de kalverhouderij die het ministerie van Landbouw heeft onderzocht.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten dat de scenario’s zich via pilots in de praktijk moeten bewijzen op duurzaamheid, schaalbaarheid en verdienvermogen.

Drie scenario‘s

Eerder dit jaar lekte de scenariostudie van het ministerie uit. Nadat Schouten niet instemde met het duurzaamheidsplan van de kalversector zelf, gaf ze opdracht om drie toekomstige scenario’s voor de kalfsvleesketen te onderzoeken. In het scenario ‘Thuis en tevreden’ blijven de kalveren tot de slacht op het melkveebedrijf. In dit scenario verdwijnt de gespecialiseerde kalverhouderij en moeten melkveebedrijven hun taken verbreden. In het scenario ‘Maximaal Integraal’ blijven kalveren de eerste drie maanden op het melkveebedrijf, waarna ze naar een afmestbedrijf gaan. De kalversector zal in omvang behoorlijk slinken omdat kalveren pas op latere leeftijd worden opgezet. Doordat dieren langer op het melkveebedrijf blijven, moet de weerstand en daarmee de gezondheid van de dieren verbeteren. In het derde scenario ‘Loyaal aan lokaal’, wordt een situatie geschetst van lokale kalverketens, waarbij kalveren nog maximaal 100 kilometer vervoerd mogen worden vanaf het melkveebedrijf naar een vast kalverbedrijf. Import van kalveren blijft op beperkte schaal wel mogelijk.

Verbeteren van dierziektepreventie in vleeskalverhouderij

Schouten schrijft in haar brief dat de scenarioschets gericht is op het verbeteren van dierziektepreventie in de vleeskalverhouderij, om zo het dierenwelzijn te verhogen en het antibioticagebruik te verlagen. “De scenario’s mogen niet leiden tot een verslechtering op andere verduurzamingsthema’s als kringloop, broeikasgas- en stikstofemissies en biodiversiteit. Tevens moet er sprake zijn van een duurzaam verdienmodel voor de veehouder”, aldus Schouten.

Melkvee- en kalverhouders ondersteunen

De minister wil melkvee- en kalverhouders ondersteunen die duurzamere alternatieven voor de huidige kalverketen willen ontwikkelen. Om te kunnen leren van deze pilots, moeten resultaten hiervan op objectieve wijze vergeleken kunnen worden met de resultaten van de gangbare kalverhouderij. Schouten verwacht dat het ontwikkelen van nieuwe concepten enkel jaren zal duren. Vanuit het programma Duurzame Veehouderij wil ze meedenken over het stimuleren van de markt voor duurzaam kalfsvlees, het vergroten van de financiële slagkracht van de verduurzamende boer, het beter passend maken van de regelgeving en het vergroten en breder verspreiden van kennis over verduurzaming. Schouten stelt € 10 miljoen beschikbaar, die in 2014 was vrijgemaakt voor het verduurzamen van verschillende sectoren, maar waar nog geen bestemming voor was vastgesteld.

Sector reageert bezorgd

LTO melkveehouderij en kalverhouderij, NAJK, SBK, NZO, NMV en vee & logistiek Nederland reageren in een gezamenlijke verklaring bezorgd op de plannen van Schouten. Hoewel de sectororganisatie positief is dat Schouten de onderzochte scenario’s niet als blauwdruk voor de toekomst van de sector zegt te zien, is de sector wel bezorgd over de uitwerking van de pilots. De organisatie vindt dat de pilot niet alleen met voorlopers, maar met een representatieve afspiegeling van de sector moet gebeuren. Ook wil de organisatie niet alleen inzicht op de financiële impact op individuele bedrijven, maar ook voor de sector als geheel.

De kalver- en melkveehouderijketens onderstrepen dat voldoende verdienvermogen voor de boer de sleutel vormt tot verandering. Daarom willen de ketens met de minister in gesprek om met realiteitszin te spreken over de verduurzaming van de sectoren.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin