Pluimveemester geketend door exclusiviteit

Door een exclusiviteitspact is De Heus nu de enige voerleverancier voor vier ketenconcepten van pluimveeslachterij 2 Sisters Storteboom. Exclusiviteit is er meestal bij de start van een nieuw concept. Hier gaat het echter om reeds gevestigde concepten en over flinke aantallen dieren.

Volgens de twee partijen is een meer gesloten keten nodig om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van de afnemers. Dat argument snijdt geen hout. Elke voerleverancier kan voldoen aan de eisen die de slachterij stelt.

Of het nu een minimum of maximum aan gebruikte grondstoffen is, aan premixen, logistieke eisen – alles kun je immers concretiseren en borgen. Uniformer voer waardoor de bedrijven onderling beter vergelijkbaar zijn? Een utopie, want het voer is geen enkele week hetzelfde, ook al komt het van dezelfde productielocatie. Terugkoppeling van data dan als argument voor exclusiviteit? Geef aan wat, wanneer en in welk digitaal formaat, en na een maandje bouwen kan elke voerleverancier de gewenste info real time aanleveren.

Minder keuze voor contractmesters

Er is door deze move minder keuze voor de contractmesters. Willen ze in deze keten komen of blijven, dan kan maar één voerleverancier een contract aanbieden. Partijen uitspelen en daarmee meer marge maken voor de mester, is zo passé.

De plus voor De Heus is duidelijk: meer en vastere afzet, meer planbare productie en minder prijsconcurrentie. Storteboom kan makkelijker op de inhoud van het voer sturen en schakelt met één partij over begeleiding en andere zaken. Ook daar: plussen te over.

De pluimveemester is door de exclusiviteit steeds meer gebonden in deze integratie. Geketend tussen voer en slacht.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.