Doorgaan naar artikel

Pluimveesector werkt aan goede keten(prijs)afspraken

De pluimveesector zet zich in voor goede ketenafspraken.

Geüpdatet op:
Pluimvee
Nieuws
Sustainable food
De kostprijs van Beter Leven keurmerk vleeskuikens is hoger dan voor reguliere houderij. Onder meer vanwege de investering in een overdekte uitloop. - Foto: Bert Jansen premium

De kostprijs van Beter Leven keurmerk vleeskuikens is hoger dan voor reguliere houderij. Onder meer vanwege de investering in een overdekte uitloop. - Foto: Bert Jansen

De pluimveesector zet zich in voor goede ketenafspraken, bijvoorbeeld bij de omschakeling naar Beter Leven-keurmerk 1 ster vleeskuikens, met als resultaat meer waarde voor álle partijen in de keten.

Vertegenwoordigers van pluimveehouders en supermarkten verkennen met elkaar hoe het beste verder samengewerkt kan worden. De pluimveehouderij is aangehaakt bij het door LTO Nederland geïnitieerde project ’Waardecreatie in Ketens’. Hierin werken boeren en tuinders, supermarkten en verwerkers aan toekomstgerichte ketens, zoals bij de productie van Beter Leven keurmerk vleeskuikens.

In de vleeskuikensector is de omschakeling naar 1 ster Beter Leven-keurmerk (BLk) pluimveevlees een veel besproken thema. De meeste Nederlandse retailers hebben aangekondigd over te stappen op BLk per 2023. Daarover moeten vleeskuikenhouder en slachterijen concrete afspraken maken, voor de leveringen door de slachterijen een de supermarkten. Die gesprekken vinden momenteel al plaats, slachterijen houden vleeskuikenhouders contracten voor, veelal voor meerdere jaren.

Door de gesprekken die zijn gestart onder Waardecreatie in Ketens weten ketenpartijen elkaar beter te vinden, zo bericht LTO Nederland. Zo heeft Albert Heijn onlangs de hogere voerprijs verwerkt in een hogere uitbetaling bij tafeleieren. Ketenpartijen gaan het gesprek met elkaar aan, begrijpen elkaar beter en betere meerjarige samenwerkingsafspraken worden gemaakt, die ook de transitie naar BLk 1 ster daardoor financieel gezond mogelijk maakt voor de pluimveehouder. Voor de eerste keten zijn de eerste afspraken gemaakt die interessant zijn voor de pluimveehouder, verwerker en de supermarkt.

Onderzoek naar kostprijs

LTO/NOP en NVP hebben Wageningen Economic Research (WEcR) onderzoek te doen naar de kostprijs van BLk 1 ster pluimveevlees. Op 2 november worden de definitieve resultaten gepresenteerd tijdens de Pluimveerelatiedag van NOP en het vakblad ‘Pluimveehouderij’ in Veenendaal. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond lijkt de kostprijsberekening van WEcR voor BLk 1ster pluimveevlees bij de huidige prijzen ergens uit te komen tussen de € 1,35 en € 1,40 per kg afgeleverd gewicht, gerekend met een afschrijvingstermijn van 5 jaar voor de overdekte uitloop.

Pluimveehouders kunnen de door marktpartijen aangeboden contracten aan de uitkomst deze kostprijsberekening toetsen. Daarmee wordt inzichtelijk of de contracten voldoende verdienvermogen bieden voor de pluimveehouders, voor de gehele looptijd van een contract dat de pluimveehouder aangaat. Het is volgens de belangenbehartigers belangrijk dat de contractduur zich verhoudt tot de afschrijvingstermijn van de overdekte uitloop. De kostprijsberekening maakt dit inzichtelijk en biedt daarmee ook een basis voor afspraken met slachterijen die tot op heden de pluimveehouders nog niet hebben weten te overtuigen tot het afsluiten van contracten.

Vergunningverlening voor uitbouw overdekte uitloop

Naast een goed verdienmodel voor de pluimveehouder moet de omschakeling naar BLk- vleeskuikens ook praktisch te realiseren zijn. Met name de vergunningverlening voor uitbouw van overdekte uitloop lijkt op dat punt belangrijke drempels op te werpen. Enkele supermarktorganisaties hebben tijdens de gesprekken in het kader van ‘Waardecreatie in Ketens’ toegezegd de sector hierin te steunen en zich in te zetten om vergunningverlening soepel te laten verlopen. Ook de Dierenbescherming zet zich bij het ministerie van LNV in voor versoepeling van de vergunningverlening.

Snel delen

Image
Hans Bijleveld

Redacteur Pluimveehouderij

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin