Plus op duurzame melk verdwijnt straks

Hanna heeft groot respect voor Cono. Door hun beleid loopt 94% van de koeien in de wei.

Aan het zware Caring Dairy-programma neemt hetzelfde percentage deel. Het komende jaar wordt gebruikt om voor 100% op VLOG-melk over te gaan. “Het mooie is dat er onder de leden een groot draagvlak voor deze duurzaamheideisen bestaat. De coöperatie staat dus midden tussen de boeren. Dan zie je dat ‘samen’ inderdaad samen sterk kan zijn”, knikt ze bewonderend. “Dat draagvlak komt door de hoge melkprijs”, zegt Hans droogjes. “Als die zou dalen, smelt het draagvlak ook weg. Kijk maar om je heen naar coöperaties die het minder goed doen.”

Cono zet de toon

Dat zal waar zijn, maar Cono zet toch maar weer mooi de toon voor duurzaamheid. Het betekent dat het kan. In Noord-Holland zijn ook grote boeren. Die hebben er kennelijk geen probleem mee om aan de zware duurzaamheideisen en de weidegang te voldoen. Als de inzet maar beloond wordt. En dat gebeurt daar. Cono biedt meerdere mogelijkheden. De boer kan kiezen uit verschillende pakketten. Aan elk pakket hangt een toeslagkaartje. Allemaal worsten, die de boer worden voorgehouden en die hij graag consumeert. Met welbegrepen eigenbelang.

Duurzaam wordt de norm

“Er schuilt ook een gevaar in”, zegt Hanna. “Straks is bijna alle melk van Cono duurzaam. Dan gelden de toeslagen voor praktisch alle boeren. Een heel klein aantal krijgt ze niet. Die beuren minder voor de melk. Of liever, ze krijgen een korting, want duurzaam wordt de norm. Reken maar dat het die kant uit gaat. Niet alleen bij Cono, maar ook bij de andere zuivelfabrieken. Dit wordt allemaal nog gestimuleerd voor de kringlooplandbouw van minister Schouten.”

En wie niet duurzaam wil leveren, krijgt de prijs voor bulk

“Ik vind het prima dat duurzaam de norm wordt”, zegt Hans. “Uniforme zware eisen voor duurzaam boeren en wie daaraan niet kan voldoen krijgt een korting. Wettelijk vastgelegd, zodat fabrieken ook niet hoeven te concurreren met meer of minder zware eisen. En wie niet duurzaam wil leveren, krijgt de prijs voor bulk. Wedden dat duurzaamheid het dan wint, evenals bij Cono.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.