POC: kans voor hogere prijzen voor teler

Een supermarktactie met fritesaardappelen heeft uitgewezen dat de teler in een slechte markt toch een goede prijs kan krijgen. Producenten Organisatie Consumptieaardappelen hoopt dat hiermee de stap wordt gezet naar een duurzame toekomst met eerlijke beloning, zegt Keimpe van der Heide (NAV en POC).

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) is begin dit jaar opgericht door en voor de telers van consumptieaardappelen. Al jarenlang is de positie van aardappeltelers in de keten uitermate zwak. In de rest van de keten hebben er enorme concentraties plaatsgevonden, terwijl de telers steeds meer individueel zijn gaan opereren. De afnemers, de fritesfabrieken, zijn wereldspelers geworden.

En om weer een gelijkwaardige partner in de keten te worden, wil de POC ook de krachten van de telers bundelen. De POC hoopt dat dit initiatief navolging gaat vinden in omringende landen.

Aardappelketen pakte instorten markt voortvarend op

Op de eerste algemene ledenvergadering, op 2 maart dit jaar, is een bestuur gekozen. Dit bestuur is versterkt door een aantal leden, die meedenken en meewerken, de organisatie op poten zetten, de ledenwerving oppakken en de eerste concrete actiepunten vaststellen. Door de coronacrisis en de acute droogteperikelen dit voorjaar heeft dat allemaal wel wat vertraging opgelopen. En uiteindelijk stortte de markt voor fritesaardappelen door de lockdown ook nog helemaal in. Dit werd door de aardappelketen (NAV, LTO, NAO, Vavi en BO Akkerbouw) voortvarend opgepakt, zodat de POC besloot zich daarbij op de achtergrond te houden.

Hoezo ‘wij steunen de teler’?

Toen een supermarkt fritesaardappelen aanbood in het kader van de door de aardappelketen geïnitieerde actie Benefrietje, en daarbij de slogan gebruikte ‘wij steunen onze aardappeltelers’, besloot de POC wel in actie te komen en een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie. Het is natuurlijk erg te waarderen dat de retail met de boeren meewerkt om de berg van 1 miljoen ton overschotaardappelen weg te werken. Maar de marktprijs voor de fritesaardappelen is maximaal 5 cent (zie PotatoNL en VTA), terwijl de kosten voor de teler die zijn aardappelen tot in juni bewaart, tot zeker 20 cent per kilo zijn opgelopen. Daarom vond de POC ‘wij steunen onze aardappeltelers’ misleidend.

Inmiddels blijkt uit contact met de leverancier van de aardappelen dat de betreffende aardappelen wel degelijk tegen voor de teler kostendekkende prijzen zijn aangekocht. Dit wist de POC niet en daarom hebben wij uiteraard onze klacht weer ingetrokken.

Lees verder onder het Facebook-bericht

Hogere prijs voor teler het ‘nieuwe normaal’

De POC is blij verrast dat het dus wel mogelijk is: in een markt met prijzen ver onder de kostprijs toch de teler een goede prijs betalen! Wij hopen en verwachten dat hiermee een eerste stap is gezet naar een nieuwe situatie waarin de gehele keten zijn verantwoordelijkheid neemt. Want we kunnen alleen maar duurzaam werken als álle schakels in de keten hun inspanningen betaald krijgen.

Tegemoet komen aan wensen maatschappij belonen

De POC heeft zich in dit specifieke geval dus vergaloppeerd, maar is toch blij met de afloop. Wij denken dat hiermee stappen zijn gezet voor het ‘nieuwe normaal’. De telers kunnen alles doen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de maatschappelijke wensen en zij kunnen dat doen omdat de rest van de keten de teler daar ook een eerlijke beloning voor geeft. En uiteindelijk heeft de consument de garantie voor een goed en gezond product voor een eerlijke prijs.

Dit geeft de POC ook vertrouwen voor het seizoen 2020, waarin het areaal in de EU-5 nauwelijks is gekrompen, maar de markt wel. Dit hoeft dus helemaal niet tot dramatische prijzen voor de teler te leiden!

Keimpe van der Heide is bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC).

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.