POC raadt opname overtonnen in contract af

11-01-2021 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) raadt aardappeltelers af om overtonnen boven het deel met een vaste prijs in afzetcontracten op te nemen als meeleveraardappelen.

“Het is veel verstandiger om bij het afsluiten van het contract deze overtonnen ook werkelijk als vrije aardappelen te zien”, zegt POC-voorzitter Keimpe van der Heide. “Op deze manier versterk je als teler je positie op de markt. En dan moeten de afnemers een tandje bijzetten om die aardappelen ook in handen te krijgen. Voor de individuele teler kan dit een voordeel opleveren in een krappe markt door dan de meest biedende afnemer te kiezen. In een marktsituatie met een overaanbod zal het waarschijnlijk weinig uitmaken. Voor de hele sector is het vrij houden van de overtonnen altijd van invloed, want het gaat waarschijnlijk om 15 tot 25% van de totale oogst.”

Veel effect

Van der Heide veronderstelt dat het ‘vrijhouden’ van zoveel mogelijk aardappelen juist in teelt- en afzetseizoen 2020-‘21 relatief veel effect heeft. Normaal gesproken, zegt hij, gaat het in contracten om 35 à 40 ton per hectare tegen een vaste prijs. Daarmee ligt dan de bestemming al vast van zo’n 75% van de aardappelen. “Mijn inschatting is dat verwerkers komend seizoen minder op vaste prijs doen, zeg 25 à 30 ton per hectare. Hou je de rest van de oogst dan buiten het contract, dan betekent dat dat er relatief veel vrije aardappelen zijn en het het effect daarvan op de markt groot.”

Vrees dat ze bij overaanbod niet van hun aardappelen afkomen, zouden telers niet hoeven hebben. “Afgelopen seizoen waren er altijd nog de vergister, de veevoermarkt en export. Er hoefden geen aardappelen over het land te worden uitgereden.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen Redacteur
Meer over


Beheer