Pogingen voor ondersteuning knelgevallen gestrand

Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Moties om knelgevallen tegemoet te komen, zijn weggestemd in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft vrijwel alle pogingen van Tweede Kamerleden om knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel tegemoet te komen met fosfaatruimte of financiële middelen weggestemd. De motie van CDA om ruimte die vrij komt bij saneringsregelingen voor knelgevallen te reserveren haalde het evenmin.

Alleen de motie van D66 en CDA die vraagt om bedrijven die de schade kunnen onderbouwen en waarvan de overheid schade heeft erkend op redelijke wijze tegemoet te komen, kreeg een meerderheid. Minister Schouten zei tijdens het debat dat dit al gebeurt. Moties over het aanpassen van de fosfaatbank werden niet in stemming gebracht.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer