Doorgaan naar artikel

Politiek akkoord over stikstofwet

Foto: ANP

Foto: ANP

De legalisering van de PAS-melders wordt wettelijk geregeld, er komt meer ruimte voor verplaatsing van bedrijven in de stikstofmaatregelen en het beroepsverbod is van de baan. In de wet wordt vastgelegd dat sociaal economische factoren moeten worden meewegen bij de natuurmaatregelen.

Dat zijn elementen van een akkoord dat woensdagavond is gesloten aan de vooravond van de behandeling van de stikstofwet in de Tweede Kamer. De vier coalitiepartijen, oppositiepartijen SGP, SP en 50Plus zijn bij het akkoord betrokken.

Intensieve onderhandelingen

De landbouwwoordvoerders van de zeven partijen hebben de afgelopen dagen intensief onderhandeld over de wet. Woensdagavond werden de onderhandelingen afgerond met een deal. In de wet zal ook een extra opdracht worden opgenomen voor een verdergaande vermindering van de stikstofbelasting voor de periode na 2030. Bovendien worden waarborgen ingebouwd voor het pad naar 2030.

Onder depositiewaarde

Het doel van de wet is om in 2030 de helft van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde te hebben. In 2035 moet het areaal overbelaste natuur met 74% verminderd zijn – dat komt naar schatting overeen met het doel dat de Commissie Remkes formuleerde: 50% minder stikstofuitstoot.

Buitenland

Er zijn ook afspraken gemaakt voor gebieden waar door de belasting vanuit het buitenland met maatregelen in Nederland onvoldoende depositiereductie kan worden gerealiseerd. De minister krijgt de opdracht om daarover met de buurlanden en de Europese Commissie te overleggen. In het akkoord is ook afgesproken dat er extra geld komt voor woningbouw en zorgbuurthuizen.

Meerderheid in Eerste en Tweede Kamer

Het akkoord moet donderdag worden afgetimmerd met het indienen van verschillende wijzigingsvoorstellen. Landbouwminister Carola Schouten lijkt zich met dit akkoord te hebben verzekerd van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin