Politiek, maak vaart met duidelijk beleid

van Huet
Carin van Huet Directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank
Foto: ANP
Foto: ANP

Langjarig stabiel (doelen)beleid zal de innovatiekracht van onze voedselsector stimuleren.

Bijna een half jaar geleden schreef ik deze woorden in mijn column en intussen is er in politiek Den Haag nog altijd geen duidelijkheid over de formatie. Sterker nog, over de toekomst van de landbouw wordt in het formatiestuk van VVD en D66 niet eens gesproken. En dat terwijl deze prachtige sector ontzettend belangrijk is voor onze kwaliteit van leven. Onze land- en tuinbouw produceert met zo min mogelijk verliezen betaalbare, gezonde en veilige voeding als basis voor een gevarieerd dieet.

Stappen zetten

Natuurlijk zijn er verdere stappen te zetten. Denk aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, investeren in biodiversiteit, het gebruik van eindige grondstoffen verminderen en de kringlopen op Europese schaal zoveel mogelijk sluiten. Om deze transities voor elkaar te krijgen is stabiel doelenbeleid nodig. Niet voor even, maar voor de komende jaren. Alleen dan kunnen ondernemers investeren en innoveren. Dat geldt niet alleen voor de primaire sector, ook de voedingsindustrie en de retail spelen hierin een belangrijke rol.

Duurzame en schone voedselproductie is een verantwoordelijkheid van de hele keten

Marges in de primaire sector zijn smal, investeringen in innovaties kunnen niet alleen van de boer komen. Linksom of rechtsom, het verduurzamen van de land- en tuinbouw vraagt een eerlijke prijs voor producten die duurzaam, veilig en gezond zijn geproduceerd. Daarom is de ketensamenwerking tussen de voedings- en landbouwsector van groot belang: het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Toeleveranciers moeten investeren in het ontwikkelen van technologie en diensten die deze duurzame transities mogelijk maken. We hebben bedrijven en een overheid nodig die natuur- en biodiversiteitsdoelen structureel belonen en investeringen in transities ondersteunen. Maar het allerbelangrijkste is dat een eerlijke prijs betaald wordt voor de waardecreatie, door bedrijven én consumenten, zodat duurzaamheidsdoelen beter en sneller behaald gaan worden.

Het is nu tijd dat de politiek vaart maakt met duidelijk beleid

Gelukkig weten partijen elkaar steeds beter te vinden, getuigen de gesprekken die plaatsvinden. Het is nu tijd dat de politiek vaart maakt met duidelijk beleid, dan kan de voedings- en landbouwsector aan de slag en laten zien waar ze goed in is: gezond en duurzaam voedsel produceren.

Meer overBeheer