Politieke impact op de graanmarkt

06-01-2020 | |
Foto: Canva -
Foto: Canva

Droogte en relatief hoge temperaturen in de grote graanproducerende landen houden invloed op de markten voor tarwe en mais. Daarnaast krijgen politieke verwikkelingen deze dagen vat op de handel.

Vooral de oplopende spanning in het Midden-Oosten kan effect gaan hebben op de wereldhandel. De landen in deze regio en in Noord-Afrika zijn immers grote spelers, lees importeurs, op met name de tarwemarkt. Overigens geldt voor de Verenigde Staten (VS), die in dit marktgebied niet echt in aanmerking komen voor de populariteitsprijs, dat hun tarwe-export het afgelopen jaar toch al niet bijster groot was.

Handelsoorlog China

De recente voorzichtige verbetering in de handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en China lijkt voor de graanexport van de States voorlopig nauwelijks effect te hebben. Het enthousiasme over de ‘deal’ tussen de VS en China is toch al flink bekoeld. Al met al komen de tarweprijzen op de termijnmarkt in Chicago wat onder druk. De prijs voor het tarwecontract maart 2020 zakte vrijdag een fractie ten opzichte van de voorgaande week. Ook mais, eveneens contract maart 2020, zakte in Chicago.

Er is relatief weinig handel geweest in de vorige, door de jaarwisseling en Kerstmis gebroken weken. Deze kan zich nu weer hernemen, gedeeltelijk althans, want het in de landen rond de Zwarte Zee gevierde Russisch-orthodoxe kerstfeest vindt deze week (7 en 8 januari) plaats.

Lees verder onder de grafiek.

International Grains Council

Op de fysieke markten is de geleidelijke stijging van de graanprijzen niet verder doorgezet. Dat blijkt uit de prijsindexen van de International Grains Council, die ten opzichte van week 52 vrijwel onveranderd bleven. Voor het komende seizoen baren de weersomstandigheden zorgen. Nog steeds zijn de gemiddelde temperaturen, in zowel de EU als rond de Zwarte Zee, ongewoon hoog voor de tijd van het jaar. Er is ook nog weinig sprake geweest van vorst.

Lees verder onder de grafiek.

Maisprijs

De maisprijs kan zich op termijn gunstiger ontwikkelen. In het afgelopen halfjaar hebben de exporteurs in Brazilië geprofiteerd van geringere Amerikaanse beschikbaarheid, meldt de agrarisch-financiële site Agrimoney. Brazilië verwacht echter teruglopend eigen aanbod, bij grote vraag vanuit de varkens- en pluimveesector en de ethanolproductie.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur


Beheer