Politieke reststroom

Gremmen
Bart Gremmen Hoogleraar Ethiek in Levenswetenschappen, Wageningen University and Research
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Tijdens de verkiezingsdebatten is het drastisch verminderen van de veestapel een thema waarmee verschillende partijen zich duidelijk willen onderscheiden.

Er wordt gesproken over een vermindering van 10 tot zelfs 75%. Ook in andere rijke landen ligt de veehouderij steeds meer onder vuur. Bill Gates gaat in zijn nieuwste boek zelfs zo ver dat hij vlees helemaal wil uitbannen. Dat zou allerlei problemen rond dierenwelzijn, natuurbehoud, en stikstof in een keer kunnen oplossen. De omschakeling naar een plantaardig dieet is een direct gevolg van het verminderen van vlees, melk en eieren. Een plantaardig dieet levert echter vele reststromen op, zeker als dat dieet de norm gaat worden. Hoewel niet bruikbaar voor menselijke consumptie, is het zonde om waardevol plantaardig afval te verbranden, composteren of begraven.

Reststromen efficiënt omzetten

Er is onderzocht welke afvalstromen het beste naar welk productiedier kunnen gaan, om zoveel mogelijk hoogwaardige eiwitten te produceren. Kippen hebben voer van hoge kwaliteit nodig. Daarom kunnen reststromen van koekjes, brood, soja en andere oliezaden het beste gevoerd worden aan de kip. Varkens kunnen goed omgaan met nutriënt-arm voer en zijn daarom uitstekende verwerkers van laagwaardig plantaardig afval. Koeien kun je het beste bijproducten uit de graanteelt voeren, net als aardappelschillen en oliezaden. De conclusie is dat in een duurzame landbouw kippen, varkens en koeien elk een specifieke rol hebben om reststromen efficiënt om te zetten.

Om voedselverspilling in de toekomst tegen te gaan, zal de veehouderij een belangrijk onderdeel zijn van duurzame landbouw

Supermarkten en restaurants zouden nog meer hun reststromen moeten scheiden en verzamelen, zodat er niets zal worden weggegooid en de veevoerindustrie het kan verwerken. Ook consumenten zouden hun groentenafval en gft-afval moeten bewaren voor een moderne versie van de schillenboer.

Om voedselverspilling in de toekomst tegen te gaan, zal de veehouderij een belangrijk onderdeel zijn van duurzame landbouw. Het plan om de veestapel drastisch te verminderen, houdt geen rekening met de balans tussen planten en veestapel en zal uiteindelijk als een politieke reststroom de geschiedenis ingaan.

Gremmen
Bart Gremmen Hoogleraar Ethiek in Levenswetenschappen, Wageningen University and Research

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.