Poolse varkenshouders vinden AVP-aanpak onvoldoende

18-02-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Een elektrisch hek op de grens tussen Oost-Duitsland en Polen. - Foto: EPA
Een elektrisch hek op de grens tussen Oost-Duitsland en Polen. - Foto: EPA

De Poolse varkenshouderij en vleesverwerkende industrie vinden de huidige maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) onvoldoende.

De nationale vereniging van varkensproducenten POLPIG laat in een gezamelijke brief aan het ministerie van landbouw weten dat AVP nog steeds een acute bedreiging vormt voor 166.000 varkenshouders en minstens 270.000 banen in de vleesverwerking.

Samenhangend geheel mist

De varkenssector mist in de huidige maatregelen van verschillende overheidsdiensten een samenhangend geheel. Vanuit de vleessector wordt geopperd een AVP-coördinator te benoemen die rechtstreeks aan de premier rapporteert en alle verantwoordelijkheden van de verschillende ministeries op zich neemt. Extra maatregelen en financiële middelen hiervoor zijn nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Laatste vindplaats op 12 kilometer van Duitse grens

Inmiddels staat de teller op 282 aangetroffen en geïnfecteerde wilde zwijnen. De laatste gevallen werden meer in het noordoosten van het getroffen gebied gevonden. Er zijn geen nieuwe besmette wilde zwijnen in de buurt van de Duitse grens aangetroffen. De laatste vindplaats lag op 12 kilometer van de grens.

Jacht op wilde zwijnen moet geïntensiveerd worden

Wat de sector betreft moeten alle bedrijven die niet voldoen aan de officiële bioveiligheidsnormen of waar niet-geregistreerde dieren worden gehouden, worden gesloten. De jacht op wilde zwijnen moet geïntensiveerd worden en het moet ook mogelijk zijn om speciaal opgeleide zoekhonden in te zetten om karkassen op te sporen. Daarnaast moeten ook boeren de mogelijkheid krijgen om zwijnen die zich rond hun bedrijf ophouden te bejagen.

van der Linde


Beheer