Pootgoedexport blijft achter

02-03-2020 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De export van pootaardappelen loopt behoorlijk achter op andere jaren.

Er is weliswaar veel meer pootgoed verkocht dan vorig seizoen, maar de oogst van 2018 was bijzonder klein uitgevallen door de extreme droogte in dat groeiseizoen.

Volgens nieuwe cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) is tot en met 31 januari 408.984 ton pootgoed verkocht aan afnemers in andere landen. Bij de oogst van 2018 lag dat cijfer op 364.036 ton. Dat betekent dat de export nu 12% voor ligt op vorig seizoen.

Extreem slecht 2018 vertekent beeld

Maar als het extreem slechte jaar 2018 buiten beschouwing wordt gelaten, ontstaat een ander beeld. Als wordt gekeken naar de stand van zaken op 31 januari dan lag het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2018 op 447.883 ton. Zo bezien loopt de pootgoedexport van oogst 2019 bijna 9% achter ten opzichte van een normaal jaar.

Als het extreme oogstjaar 2018 wel wordt meegenomen, dan ligt het vijfjaarlijks gemiddelde op 31 januari op 429.650 ton (oogst 2014 tot en met oogst 2018). Zelfs dan verloopt de pootgoedexport dit seizoen ondergemiddelde met een achterstand van 5%.

Pootgoedexportcijfers NAO herzien

De NAO publiceerde 21 februari de exportcijfers tot en met 31 januari. Maar een exporteur had door een interne fout veel te lage exportcijfers aangeleverd. Daarom heeft de NAO de exportcijfers herzien.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.