Positieve noot Schumacher over zuivelmarkt

Terwijl de zorg over de ontwikkelingen op de zuivelmarkt toeneemt, slaat CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina ook weer een positieve noot aan.

In een bericht aan de leden geeft hij aan te verwachten dat na een negatief eerste halfjaar van 2020 in het derde en vierde kwartaal van dit jaar herstel zal optreden. Schumacher vertelt niet waar hij deze verwachting op baseert, maar volgens hem is de basis bij FrieslandCampina goed. De CEO vertrouwt op de kracht van het totale concern om de coronacrisis goed te kunnen weerstaan.

Resultaten eerste halfjaar worden geraakt

Voor de korte termijn ziet Schumacher de markt overigens nog verder afzwakken. In de voorbije week daalden de prijzen op de markt voor basiszuivelproducten verder. Mede daardoor zullen de resultaten over het eerste halfjaar worden geraakt, zo stelt hij. Een week eerder waarschuwde hij al voor een lagere garantieprijs, ook door die sterk gedaalde basiszuivelprijzen.

Zorgen over situatie op de zuivelmarkt

De opmerkingen van Schumacher komen op een moment dat tal van andere zuivelbedrijven hun zorg uiten over de situatie op de zuivelmarkt en de Europese koepelorganisatie voor de zuivel (EDA) een klemmend pleidooi richt aan het adres van de Europese Commissie om te helpen met bijvoorbeeld private opslag van melkpoeder. Anderen dringen aan op tempering van de melkproductie of betalen daar al voor. Ook Fonterra in Nieuw-Zeeland roept de leden op minder melk te leveren. In de Verenigde Staten is al miljardensteun toegezegd voor de melkveehouderij en zuivel. Dat is omdat bij veel boeren de melk niet wordt opgehaald en omdat ook de uitbetaalprijzen fors zijn verlaagd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.