POV komt in haar rol

03-12-2020 | |
Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Eind 2014 kreeg de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) de erkenning als producentenorganisatie, maar kwam eigenlijk nooit in haar rol.

De crisis, Afrikaanse varkenspest, opkoopregeling, stikstof, Brabantse milieuplannen, noem het maar op, de actualiteit dwong de organisatie steeds in de rol van belangenbehartiger. Met de lancering van de marktmonitor kruipt de POV eindelijk in de huid waarvoor ze is opgericht: versterken van de positie van de boer in de keten.

Op vijf terreinen werk verzet

Natuurlijk staan er credits op conto van de POV. Neem de onderzoeksagenda 2017-2020. Deze loopt nu ten einde. Met geld van POV-leden, ketenpartijen en het ministerie van LNV is op vijf terreinen werk verzet. Een checklist voor biggenvitaliteit, een welzijnscheck, afmesten van beren en reductie van antibiotica zijn concrete resultaten. De POV werkt aan een vervolgagenda.

Onderhandelingspositie versterken

Een prijsindex voor vleesvarkens geeft aan of de Nederlandse varkensprijs in de pas loopt met buitenlandse noteringen. De nieuwe marktmonitor gaat verder. De POV geeft op basis van bestaande bronnen en het netwerk aan externe contacten inzicht in het toekomstig varkensaanbod. Tijd om te testen is er niet. De POV waagt zich niet aan prijsafspraken. De monitor kan de onderhandelingspositie wel versterken. Het is aan de leden wat ze met de kennis doen. De praktijk moet uitwijzen of het instrument daadwerkelijk werkt. Het is een poging meer dan waard.Beheer