POV past ‘The Pig Story’ aan na beroep bij RCC

22-03 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) gaat de tekst van het informatieboekje ‘The Pig Story’ aanpassen na een uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie (RCC).

Het College van Beroep handhaafde eind vorige week de in december gedane uitspraak van de RCC over de inhoud van het informatiemateriaal. De producentenorganisatie ging op vijf punten die door de RCC als misleidend of te rooskleurig werden bestempeld in beroep. Het ging daarbij om de oorzaken van biggensterfte, de kraamstal, het gebruik van afleidingsmateriaal en dat benoemen als speelgoed, de bewegingsvrijheid van dragende zeugen en de voordelen van mest en het gebruik van luchtwassers. Op al deze punten stelt het College van Beroep de RCC in het gelijk en adviseert de POV de teksten op deze punten aan te passen. Het argument van de POV dat de RCC partijdig is, wordt van de hand gewezen, onderbouwt met het feit dat de POV in de eerste zaak op acht van de twaalf punten in het gelijk werd gesteld.

Woordkeuze belangrijk

De POV gaat het boekje op de aangegeven punten dus herschrijven en door de huisjurist laten toetsen aan de uitspraak. Voorzitter Linda Janssen geeft aan dat er tegen de eerste RCC-uitspraak in beroep is gegaan om precies te willen weten wat nu wel en niet mag in informatiemateriaal voor kinderen. “We hebben in dubio gestaan of we in beroep wilden, maar we willen tot het naadje weten wat wel en niet mag. Het is duidelijk geworden dat de RCC heel zwaar tilt aan de woordkeuze in informatie voor kinderen. We hebben bijvoorbeeld staan dat luchtwassers zorgen voor schone lucht, maak je er schonere lucht van dan is het wel goed.”

Janssen deelt de ervaring met andere sectoren en stelt dat deze uitspraak de landbouw ook van dienst is bij het toetsen van lesmateriaal en informatiemateriaal van andere organisaties.

Eind vorig jaar spande Varkens in Nood een zaak aan bij de RCC over de inhoud van ‘The Pig Story’, de informatie zou een te rooskleurig beeld van de varkenshouderij geven en rieken naar reclame. De RCC stelde ViN op acht van de twaalf punten in het ongelijk.

van der LindeBeheer