POV start registratie niet-leden voor onderzoeksgeld

28-09-2020 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verstuurde afgelopen week een brief naar alle niet-leden met de oproep zich te registreren voor het innen van de bijdrage Onderzoek en Innovatie.

Eind mei ontving de POV een algemeenbindendverklaring (AVV) die elke varkenshouder verplicht mee te betalen. Voor de uitvoering van de onderzoeksagenda 2020 is een budget begroot van € 816.353. De bijdrage voor bedrijven is vastgesteld op € 0,64 per varkens-nge. Geeft een bedrijf het aantal varkens niet op of verstrekt het de POV geen machtiging om deze gegevens jaarlijks bij RVO.nl op te vragen, dan wordt er een standaardrekening van € 500 gestuurd. Voor de meeste bedrijven is het financieel interessanter om het aantal varkens op het bedrijf op te geven dan de standaardrekening af te wachten.

Bij het opgaveformulier hebben niet POV-leden ook de mogelijkheid zich alsnog aan te melden.

FDF kritisch op POV-schrijven

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever plaatste eind vorige week een kritisch bericht op de Facebook-pagina van de organisatie over het POV-schrijven. Hij ziet het innen van de bijdrage voor Onderzoek en Innovatie als een oneigenlijk spekken van de POV-kas. Binnen Farmers Defence Force zijn de reacties uiteenlopend van steun voor Van den Oever tot een oproep om niet tegen de POV te zijn, maar in gesprek te gaan. Duidelijk uit de reacties is dat de combinatie oproep tot betalen aan het onderzoekspakket en het werven van nieuwe leden veel vragen met zich meebracht. Ook POV-directeur Theo Duteweerd heeft de afgelopen dagen veel contact gehad met varkenshouders. Hij geeft aan dat een deel van de niet-leden alsnog besloten heeft om lid te worden.

van der Linde


Beheer