POV: wekelijks 25.000 varkens minder in 2021

02-12-2020 | |
Vanaf februari zal het biggenaanbod wekelijks 25.000 dieren lager zijn dan gemiddeld in 2020 het geval was. - Foto: Ruud Ploeg
Vanaf februari zal het biggenaanbod wekelijks 25.000 dieren lager zijn dan gemiddeld in 2020 het geval was. - Foto: Ruud Ploeg

Het varkensaanbod zal komend jaar structureel afnemen. Dat blijkt uit de marktmonitor van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Tijdens de algemene ledenvergadering van de POV is een productiemonitor gelanceerd om de leden meer inzicht te verschaffen in het toekomstige varkensaanbod.

Vanaf februari zal het biggenaanbod wekelijks 25.000 dieren lager zijn dan gemiddeld in 2020 het geval was. Rond die tijd van het jaar is het aanbod seizoensmatig altijd lager, maar dat houdt in 2021 aan, legt POV-vicevoorzitter Eric Stiphout uit.

Warme sanering

Dat komt door de warme sanering waar de sector in zit. Vanaf april 2021 zal vervolgens ook het aanbod slachtvarkens structureel 25.000 dieren lager zijn, is de verwachting. Dit is een daling van 7,6%, op basis van RVO-cijfers. Het aantal productieve zeugen is maximaal 800.000 vanaf volgend jaar.

Stiphout vertelt dat zij sec het Nederlandse aanbod monitoren. Dus het aantal verkoopbare biggen dat op de markt komt, minus slachtbiggen en export. Dit cijfer wordt doorvertaald naar het toekomstige aanbod slachtvarkens.

Monitor bewust nu getest

De POV lanceert de monitor bewust nu. Door de warme sanering is meer onzekerheid over het toekomstige varkensaanbod dan anders het geval is. Het instrument wordt dus direct getest. Als de monitor werkt, hebben varkenshouders een extra middel om hun onderhandelingspositie te versterken, betoogt Stiphout.

POV: positie varkenshouder in de keten versterken

De POV wil voortaan meer doen wat van de producentenorganisatie is te verwachten: de positie van de primaire producent in de keten versterken. Eind 2014 is de vereniging erkend door het ministerie. Stiphout betreurt het dat de POV afgelopen jaren vooral belangenbehartiger is geweest. Veel actualiteiten, zoals stikstof, slokten alle aandacht op. Maar dat wordt anders, verzekert de vicevoorzitter. Stiphout: “Varkenshouders mogen erop rekenen dat we meer van dit soort initiatieven ontwikkelen.”

De POV heeft al een prijsindex voor vleesvarkens. Daarin wordt bijgehouden of de Nederlandse varkensprijs in de pas loopt met buitenlandse noteringen van slachtvarkens. De leden krijgen de beschikbare informatie via de POV-marktberichtenapp.

Informatie gedeeld als varkensaanbod significant verandert

De informatie over het varkensaanbod wordt gedeeld als dit significant verandert, er volgt geen regelmatige update. En calamiteiten blijven buiten beschouwing. De input voor de monitor haalt de POV bij beschikbare bronnen, plus uit het netwerk van het zevenkoppige, dagelijks bestuur. Het is aan de leden om hun voordeel te doen met de beschikbare kennis. Productieafspraken maken is niet de bedoeling.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer