PPS onderzoekt insecten als eiwitbron voor pluimvee

07-06 | |
Larven van de zwarte soldatenvlieg. - Foto: Canva
Larven van de zwarte soldatenvlieg. - Foto: Canva

Nederlandse bedrijven in de pluimveeketen gaan samen met Wageningen Livestock Research in een publiek-private samenwerking (PPS) onderzoek doen naar insecteningrediënten voor pluimveevoer.

Ze gaan onderzoeken hoe insecteningrediënten van de zwarte soldaatvlieg (BSF) in pluimveevoer van invloed zijn op duurzaamheid, gezondheids- en welzijnsaspecten van langzaam groeiende vleeskuikens. In de PPS werken Protix, ForFarmers, Esbro, Venik en Wageningen Livestock Research samen in een project van twee jaar.

Goede voedingsbron pluimvee

Van nature zijn insecten een goede voedingsbron voor pluimvee. Het inzetten van insecten als voer in pluimvee biedt de kans om laagwaardige, organische bijproducten uit de voedingsindustrie om te zetten in hoogwaardige ingrediënten. De Europese Commissie heeft in september 2021 het gebruik van insectenmeel in pluimvee- en varkensvoer goedgekeurd.

Pilot

Het onderzoeksproject is 31 mei van start gegaan met een pilot om de effecten van verschillende niveaus van BSF-ingrediënten in pluimveevoer te bestuderen. Op basis van de uitkomsten van deze pilot wordt verschillend vleeskuikenvoer op grote schaal bij pluimveebedrijven getest. In de derde fase worden BSF-producten in vleeskuikenvoer getest in combinatie met alternatieve regionaal geteelde eiwitbronnen.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Werff


Beheer