Doorgaan naar artikel

Praktijkonderzoek naar integrale aanpak ammoniak en methaan

Foto: Ronald Hissink

Foto: Ronald Hissink

Het Netwerk Praktijkbedrijven gaat komende vier jaar nieuwe en bestaande maatregelen onderzoeken om ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd terug te dringen.

Dat melden de initiatiefnemers. Voor het netwerk zoeken ze dertig melkveebedrijven die mee willen doen.

Wat betreft te nemen maatregelen kan het bijvoorbeeld gaan om het uitrijden van verdunde mest, meer weidegang, minder jongvee en het verhogen van de jaarlijkse melkproductie per koe. Hoewel de hele bedrijfsvoering aan de orde komt, ligt er een bijzondere focus op het voer- en diermanagement. Doel is om de resultaten te delen met collega-veehouders, adviseurs, loonwerkers en andere geïnteresseerden. Uitkomst kan ook zijn dat bepaalde maatregelen niet werken.

Financiële vergoeding

Het netwerk is een initiatief van LTO Noord, Wageningen UR en het ministerie van LNV. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van LTO om aan het project te mogen deelnemen. Deelnemers gaan een inspanningsverplichting aan om tegelijkertijd de ammoniak- en methaanemissie fors te verlagen. De ambitie is een reductie van 30%. Aangezien het project de nodige tijd van veehouders vraagt, wordt er een financiële vergoeding beschikbaar gesteld.

Start in november

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door het landbouwministerie in het kader van het klimaatbeleid. Aanmelden kan tot en met 13 september 2020. Het project gaat vervolgens in november van start. Ook niet geselecteerde of deelnemende bedrijven kunnen de ontwikkelingen binnen het project volgen via een maandelijkse nieuwsbrief.

Meer informatie is te vinden op: www.integraalaanpakken.nl.

Beheer
WP Admin