Doorgaan naar artikel

Praktijkproject Biodiversiteitsmonitor van start

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

Vijftig Brabantse melkveehouders gaan in beeld brengen of hun bedrijfsvoering ten bate komt van biodiversiteit, waterkwaliteit, een vitale bodem en landschap.

Het gaat om boeren in het Van Gogh Nationaal Park, die dit jaar starten met het project Brabants Bodem. De nulmeting op deelnemende bedrijven wordt deze maand uitgevoerd, volgens Andrea Almasi, vanuit Brabants Bodem trekker van het project.

Meer weidegang, minder kunstmest en middelen

Ze maken gebruik van de indicatoren uit de Biodiversiteitsmonitor. Aan deze zeven indicatoren zijn zes gebiedsspecifieke indicatoren toegevoegd. Hieronder vallen onder meer weidegang, minder gebruik van stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en een hoger percentage groen-blauwe dooradering door aanleg en onderhoud van landschapselementen als bosjes, houtwallen en plas-dras.

Brabants Bodem gaat 150 melkveehouders werven

Brabants Bodem heeft budget vanuit het interbestuurlijk programma Vitaal platteland voor een beloningsregeling die naar verwachting dit najaar wordt gepubliceerd. Gedacht wordt aan een subsidiebedrag van maximaal € 5.000 per bedrijf per jaar. In juli start een wervingscampagne voor nog eens 150 melkveehouders die vanaf 2021 kunnen deelnemen.

Beheer
WP Admin