Presentatie cijfers snijmaisonderzoek vertraagd

27-11-2019 | |
Foto: Jan Willem Schouten - Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

De presentatie van de officiƫle snijmaiscijfers voor de Aanbevelende Rassenlijst 2020, die gepland stond op vrijdag 29 november, loopt zeker twee weken vertraging op.

Achterliggende reden is een technische storing die aan het licht kwam tijdens de verwerking van de cijfers uit de eerste proefvelden van Open Teelten van Wageningen University & Research. Uit de eerste analyses van de cijfers bleek een grotere spreiding in de resultaten per ras. Dit is terug te voeren op de monstername-apparatuur aanwezig op de nieuwe hakselaar van Open Teelten. Deze monstername werkt op een andere wijze dan de apparatuur op de oude machine. In het oude systeem werd een continue stroom van mais verzameld voor het verzamelmonster terwijl de nieuwe apparatuur om de zoveel tijd een beetje mais afgeeft voor het verzamelmonster. Dit heeft geleid tot meer variatie in drogestofgehalte en zetmeelgehalte en daarmee in kwaliteit.

Voor elk ras betrouwbaar cijfer per proefveld

Na de ontdekking van het probleem is de oude machine weer van stal gehaald en is volgens Open Teelten van elk ras van elke vroegheidsgroep nog monsters verzameld met de oude monstername-apparatuur.

Het probleem is aangekaart bij de Raad voor Plantenrassen, de instantie die elk jaar toeziet op de uitvoering van het onderzoek en de betrouwbaarheid van de resultaten. Er wordt nu bekeken op welke wijze toch cijfers op verantwoorde manier gepresenteerd kunnen worden. Het protocol van het rassenonderzoek is daarbij leidend. Daarin staat dat voor elk ras per proefveld een betrouwbaar cijfer moet worden gegenereerd. Alleen betrouwbare resultaten worden meegenomen in de Aanbevelende Rassenlijst.

Tekst en uitleg op 12 december

De kwekers hebben overigens geen stem in de procedure. Er wordt gewerkt volgens een protocol en de beslissing of de cijfers betrouwbaar genoeg zijn, ligt puur en alleen bij de Raad voor Plantenrassen. De kwekers zijn zeer benieuwd naar de cijfers. Zij zullen tekst en uitleg krijgen op de vergadering, die nu vooruit gepland staat op 12 december.

Hogenkamp
Meer over


Beheer