Presentatie nitraatcomité geweest, nog geen duidelijkheid derogatie

13-06 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Nederland heeft in het nitraatcomité de derde presentatie gegeven in het kader van de derogatie-aanvraag.

De presentatie ging over het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn en het aanvullende addendum, waarmee de lidstaten is uitgelegd hoe Nederland de komende vier jaar stappen zet om de nitraatrichtlijn na te leven. Of Nederland een nieuwe derogatie krijgt, staat nog niet vast.

Later deze maand voorstel over nieuwe derogatie

Nederland is met de Europese Commissie in gesprek over het derogatieverzoek. De verwachting is dat de Europese Commissie later deze maand een voorstel zal doen over een nieuwe derogatie, met de voorwaarden waar deelnemers dan aan moeten voldoen. De verwachting is dat de voorwaarden voor de verruimde mestnormen voor graasdierbedrijven verder aangescherpt zullen worden. Een definitief besluit over een nieuwe derogatie zal het nitraatcomité dan in september nemen, op de eerstvolgende vergadering van het nitraatcomité.

Afgelopen jaren onder voorwaarde derogatie gekregen

Nederland heeft afgelopen jaren onder voorwaarden derogatie gekregen. Bedrijven met minimaal 80% grasland mogen daarbij, afhankelijk van de regio, 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest aanwenden, in plaats van de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Derogatie gaat alleen over het gebruik van dierlijke mest, niet over de totale stikstofgebruiksnorm voor grasland.

Bedrijven met en zonder derogatie mogen in totaal evenveel stikstof toedienen op grasland, maar niet-derogatiebedrijven moeten dat meer invullen met kunstmest dan met dierlijke mest. De gebruiksnorm voor grasland varieert tussen de 250 kilo stikstof voor grasland met beweiden op zandgrond tot 385 kilo stikstof bij gras op klei dat volledig gemaaid wordt.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer