Doorgaan naar artikel

Prestatieprijs Avebe daalt met 3% naar € 93,30

Foto: Mark Pasveer premium

Foto: Mark Pasveer

Avebe schrijft de daling toe aan het grote aanbod aan natief zetmeel en gestegen kosten door corona.

Aardappelcoöperatie Avebe realiseerde over boekjaar 2020/2021 een prestatieprijs van € 93,30 per ton aardappelen. Dat is € 2,85 lager (-3%) dan in het vorige boekjaar. Avebe schrijft de daling toe aan het grote aanbod aan natief zetmeel (‘basis’ aardappelzetmeel) en de stijgende kosten door de coronacrisis. Ook moest de coöperatie meer betalen voor transport, energie, grondstoffen en verpakkingsmaterialen. De netto-omzet in 2020/2021 bedroeg € 593,2 miljoen. Dat is de hoogste omzet in 13 jaar. Het coöperatief resultaat is € 9,2 miljoen, het hoogste in 6 jaar.

Groter areaal zetmeelaardappelen

Avebe profiteerde in de twee voorgaande boekjaren van een kleiner aanbod van aardappelzetmeel. Daardoor kon het bedrijf het natief zetmeel duurder verkopen. In 2020 groeide echter het areaal zetmeelaardappelen in Europa. Bovendien leidde een goed groeiseizoen vorig jaar tot hogere hectareopbrengsten. Dit grotere marktaanbod drukte de prijzen van natief aardappelzetmeel en eiwit voor diervoeding. Dit drukte de prestatieprijs in het laatste boekjaar 3% omlaag naar € 93,30. De prestatieprijs is het coöperatief resultaat vermeerderd met het aardappelgeld dat de coöperatie uitbetaalt aan de aardappeltelers.

De daling van de prestatieprijs werd getemperd doordat Avebe sterk inzet op de verkoop van aardappeleiwit, een afzetmarkt die voortdurend groeit. Avebe’s strategie richt zich op het creëren van meer toegevoegde waarde in plaats van bulkproducten.

Forse investeringen

De investeringen in boekjaar 2020/2021 bedroegen € 66 miljoen. Dat is in zeker 15 jaar niet zo hoog geweest en ligt 69% boven het niveau van het voorgaande boekjaar (€ 39,1 miljoen). De forse stijging wordt mede veroorzaakt doordat geplande investeringen in het vorige boekjaar zijn uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Volgens Avebe zorgde het coronavirus in 2020/2021 opnieuw voor veel onzekerheden. Het aantal besmettingen onder medewerkers nam toe. Het was lastiger om de producten vervoerd te krijgen vanwege een gebrek aan transportmogelijkheden en containers. Daarnaast kreeg de coöperatie te maken met stijgende kosten voor transport, energie, grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

Bestuursvoorzitter David Fousert stelt dat ook bij de aardappeltelers de kosten fors stijgen. “Het is daarom noodzakelijk dat Avebe op koers blijft om de prestatieprijs continu te verhogen. Dat doen we middels onze strategie voor hoogwaardige producten. Ondanks de impact van de coronacrisis en de marktomstandigheden zijn we nog steeds op koers om onze strategische doelen te halen, inclusief een prestatieprijs van € 100 in boekjaar 2024/2025.”

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin