Prijs bierbostel blijft onder druk staan

De kosten van het ruwvoer en de bijproducten voor melkvee worden momenteel nauwlettend in de gaten gehouden, meer dan anders.

Duur voer komt er ook weer uit, in de vorm van betere melkproductie. Echter, de kostprijs van de melk is al op een niveau dat de veehouder zich afvraagt hoever hij nog moet gaan, of eigenlijk kan gaan. Februari is een overgangsmaand. Wie krap zat met ruwvoer, heeft al veel moeten inkopen. Het is nu een kwestie van kijken hoe lang dat valt uit te stellen. Bepalend wordt of de koeien snel naar buiten kunnen en wat mogelijk is met bemesten.

Voeraardappelen zijn niet goedkoop

Het herfstkuilgras bevat relatief veel eiwit. Daarbij passen naast de snijmais momenteel vooral wortels en voeraardappelen goed. Die producten brengen immers veel energie en zijn ook smakelijk. De koe moet het immers ook opnemen. Voeraardappelen zijn beschikbaar, maar niet goedkoop, circa € 45 per ton (telersprijs PotatoNL € 2,50 tot € 4 per 100 kilo). Snippers komen naar verwachting beter beschikbaar de komende maanden, doordat de aardappelverwerkende industrie goed draait, beter althans dan vorig jaar. De fritesfabrieken in Nederland en België hebben veel meer grondstof voorhanden dan in het seizoen 2018-’19. Ook hebben telers de nodige partijen aardappelen afgeleverd die minder goed houdbaar waren en dus ook vlotte verwerking behoeven.

Matige maiskwaliteit

Ook de matige maiskwaliteit die dit seizoen kan worden ingekocht, wordt aangeboden, en vergt bij velen toevoeging van energierijk product. Zoals ook weer voeraardappelen, of aardappelsnippers, voor zover beschikbaar. Op een snel rantsoen past momenteel de bierbostel prima, als eiwitbuffer. Voor de rust in het rantsoen, zeker voor nieuw- en oudmelkte koeien, is dat gunstig. De prijs stond al enige tijd onder druk, werd vorige week al hier en daar verlaagd en zakt nu bij meer leveranciers. Het aanbod verruimt. In relatie tot de voederwaardeprijs is de bostelprijs nog niet ideaal, maar al wel wat acceptabeler, zeker nu soja- en raapschroot vanwege krappere beschikbaarheid in prijs zijn gestegen.
Tarwegistconcentraat wordt binnenkort duurder, vanwege terugvallende beschikbaarheid. Een van de grote tarweverwerkers legt de productie een maand stil.

Dankzij de redelijk zachte weersomstandigheden is de handel in hooi en stro rustig. Snijmais is vanwege wisselende kwaliteit van het aanbod lastig in te kopen. Goede mais is daardoor duur, met een top van € 77,50 per ton.

Prognose: bostel en aardappelproduct goedkoper.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.