Prijs bijproduct nog even stabiel

23-12-2019 | |
Foto: Jan Willem Schouten -
Foto: Jan Willem Schouten

De prijzen van bijproducten voor de varkenshouderij blijven deze week ongewijzigd. Ook in de week met de jaarwisseling zal er niets van belang veranderen.

De handel gaat voort op een laag pitje. Daarna is er meer leven in de brouwerij te verwachten.

Met name eiwitrijke bijproducten kunnen wat duurder worden. Biergist is recent iets in prijs verhoogd, vanwege geringere beschikbaarheid. Deze reststroom vanuit de bierbrouwerij is seizoensmatig wat kleiner. Omdat in het voorjaar de bierconsumptie wat kleiner is dan in de zomer, staat de productie op een lager pitje. Bovendien wordt biergist steeds meer gedroogd en vindt het dan een andere bestemming.

Stevige vraag naar tarwegistconcentraat

Tarwegistconcentraat is nog wel een belangrijke eiwitbron voor de varkenshouders met brijvoer. De vraag is stevig. Het product is ten opzichte van begin oktober wat duurder, er zijn twee prijsverhogingen geweest. Dat past binnen een algemene prijsdruk opwaarts voor eiwitrijke voedercomponenten. Nu de prijs van soja op de wereldmarkt weer stijgt, zal die druk nog toenemen.

In het komende vroege voorjaar komt er ook nog eens minder tarwegistconcentraat op de markt omdat in maart een belangrijke producent het werk bijna vier weken stil zet voor technisch onderhoud. Het is raadzaam daar alvast rekening mee te houden.

Tarwezetmeel

Tarwezetmeel is momenteel goedkoper dan begin oktober. De schaarste die er in de zomer was, werd vervolgens vlot opgelost. De prijs kan nu weer stijgen. Uiteraard is er met het oog op de toch al minder vlotte aanvoer in de weken met feestdagen het nodige volume gebufferd. Van structurele tekorten is vooralsnog geen sprake.

De prijzen voor tarwezetmeel zijn nog wel iets lager dan vorig jaar, maar dat is in overeenstemming met de stand van de eveneens wat lagere graanprijzen.

Prognose: eiwitrijk duurder

Meer prijsinformatie over bijproducten vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur


Beheer