Prijs blankvleeskalf nog altijd fier overeind

31-01-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De prijzen voor blankvleeskalveren blijven ook in de eerste week van februari stabiel.

Hoewel de markt heel langzaam iets stroever wordt, blijven de prijzen voor blankvleeskalveren redelijk eenvoudig staan op het huidige niveau. Dat houdt in dat voor blankvleeskalveren in de klasse O+P- nog altijd €4,54 tot €4,63 per kilo geslacht gewicht wordt betaald. Voor dieren in de klasse E+R- ligt de notering op €4,77 tot €4,86 per kilo geslacht gewicht.

Handelaren merken op dat de markt voorzichtig heel iets minder vlot begint te lopen. Dat leidt nog niet te een verandering in de prijzen, maar het is wel iets waar in de komende weken rekening mee moet worden gehouden. Verspreid over Europa beginnen her en der vakanties en Carnaval staat voor de deur. Dat heeft doorgaans veranderingen in de markt tot gevolg. Deze week zijn die wijziging echter nog niet zichtbaar.

Aanbod goed te behappen

Dat er nog niet zoveel verandert, is onder andere het gevolg van een aanbod dat nog altijd goed te behappen is voor de slachterijen. De mestleeftijd ligt rond de 26 weken en dat is voor de tijd van het jaar prima. In Frankrijk worden de dieren op nog jongere leeftijd geslacht, dus ook daar loopt de handel vlot. In Italië blijft de markt ook goed lopen en zijn weinig verandering zichtbaar.

De verwachting is dat de prijzen nog wel stabiel kunnen blijven volgende week, maar dat de prijsdruk wel weer iets toeneemt.

Prognose: voorlopig stabiele prijzen.

Meer prijsinformatie over blankvleeskalveren en ander vleesvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur


Beheer