Prijs blankvleeskalveren stabiel het jaar uit

24-12-2020 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De prijzen voor blankvleesklaveren hebben de stap(pen) naar boven nog niet kunnen maken, maar slachterijen hebben de slachtleeftijden wel terug kunnen brengen naar 25 tot 26 weken.

Door de leeftijden naar beneden te brengen kunnen slachterijen wat sterker de markt op richting inkopende partijen. Dat kan in het nieuwe jaar net het verschil maken in vraag en aanbod. Daardoor zitten er wel wat positieve aanknopingspunten in het vooruitzicht, want ook in januari is het aanbod naar verwachting krap.

Buitenland

Dat geldt ook in de voor ons zo belangrijke afzetlanden Frankrijk, Italië en Duitsland. Ook in die landen is een ‘schone markt’; geen slachtrijpe dieren die ouder dan 26 weken zijn. De komende week voor oud en nieuw is een korte slachtweek en gebeurt er weinig in de vleeshandel. De notering voor deze week staat op € 4,30 tot € 4,40 inclusief btw.

Volgende week gelijke prijs

De prijzen die nu worden gehanteerd, gelden ook voor de komende week. In januari start de sector weer op. Dan kan er ook worden gewerkt aan hogere opbrengstprijzen voor de blankvleeskalveren.

Prognose: stabiele prijzen in de laatste week.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.