Prijs lammeren bezig aan flinke opmars

25-02-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De prijzen voor schapen en lammeren hebben de weg naar boven gevonden. Ook deze week.

Handelaren zien dat de dieren op de veemarkt in Leeuwarden nog altijd zeer vlot worden verkocht. Dat is onder andere het gevolg van een redelijk klein aanbod. Dat er wat minder dieren worden aangeboden, komt door het feit dat de prijzen sinds het islamitische Offerfeest niet heel hard zijn gedaald. Vanwege het redelijke prijsniveau is de aanvoer ook niet heel hard gezakt. Daardoor worden nu ook niet overdadig veel dieren aangeboden.

Prijs omhoog

De vlotte handel vertaalt zich ook in de duidelijke prijsstijgingen. Voor rammen en ooien ging de prijs dinsdag 25 februari met € 5 omhoog, terwijl voor slachtschapen een verhoging van € 2,50 per dier werd gerealiseerd. Daarmee komt de prijs voor de zwaarste rammen (boven 25 kilo) uit op € 112,50 tot € 130 per dier. Voor de zwaarste ooilammeren (boven 20 kilo) wordt nu maximaal € 107,50 per dier betaald.

Weinig verandering in markt

Het lijkt erop dat de stemming in de handel de komende weken niet veel gaat veranderen. De prijsstijging gaat waarschijnlijk niet wekelijks zo groot zijn als deze week, maar dat de ondertoon in de handel positief blijft, staat vast. De vraag naar lamsvlees is goed en het importeren van karkassen uit Engeland is nog altijd relatief duur. Dat zijn ontwikkelingen die prijsstijgingen mogelijk maken.

Prognose: vlotte handel.

Meer over de prijzen van schapen en lammeren vind je op foodagribusiness.nl/markt.

Meer prijsinformatie over schapen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur


Beheer