Prijs rauwe melk zakt door meer aanvoer

23-02 | |
Foto: Canva/Photo Food Pro
Foto: Canva/Photo Food Pro

De handel in zuivelproducten was in de afgelopen weken goed. Er is veel product van eigenaar gewisseld.

De plotselinge omslag in de zuivelmarkt zorgde ervoor dat veel kopers op de markt kwamen en snel wilden kopen, voordat prijzen nog verder zouden stijgen.

Deze week blijven veel prijzen op een vergelijkbaar niveau als een week eerder. Er is echter prijsdruk te merken op vloeibare producten, zoals rauwe melk en mageremelkconcentraat. De aanvoer van melk trekt verder aan. Melkveehouders ontvangen nog een relatief goede melkprijs. Ook komt er merkbaar meer melk uit Frankrijk, dat extra druk uitoefent op de prijs. Op het moment staat de prijs van rauwe melk tussen 30 en 34 cent.

Roomprijs stabiel

De prijs van room lijkt op het moment onder deze druk uit te komen. Aan het begin van de week werd € 5,20 gehaald voor room, maar in de loop van de week wordt zelfs ook € 5,45 betaald. Er is goede vraag naar room vanuit Oost-Europa.

Boterproducenten lijken zich wat afzijdig houden van de markt. De prijs komt iets terug van € 5.000 per ton naar € 4.700, maar de markt is op het moment smal. Mageremelkconcentraat is door een onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod gezakt naar € 1,70 per kilo in Frankrijk tot € 1,80 in Duitsland.

Rustige poedermarkt

De poedermarkt is ook rustig. Er wordt in de markt veel gespeculeerd over de vraag vanuit China. Die lijkt in de komende tijd nog los te kunnen barsten. Binnen Europa blijft de vraag rustig en lijken prijzen te zakken naar rond € 2.500 per ton.

Het sentiment op de kaasmarkt is gekeerd naar positief. Prijzen die vorige week stegen naar € 3,20 per kilo houden het prijsniveau vast, door onder andere vraag voor de paasdagen. Mozzarella blijft iets achter met een prijs tussen € 2,85 en € 3 per kilo. Voor de komende week lijken de prijzen van vloeibaar onder druk te blijven en vaste zuivelproducten ongeveer hetzelfde prijsniveau vast te houden.

Prognose: druk op prijs vloeibare producten.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur
Meer over


Beheer