Prijs slachtkoeien maakt pas op de plaats

13-02-2020 | |
Sfeerbeeld van de veemarkt in Leeuwarden. - Foto: Anne van der Woude
Sfeerbeeld van de veemarkt in Leeuwarden. - Foto: Anne van der Woude

De prijs voor slachtkoeien komt op de veemarkt in Leeuwarden niet in beweging. Handelaren zien voor de komende weken wel ruimte voor hogere prijzen. Een krap aanbod en een aantrekkende vleeshandel bieden perspectief.

Handelaren waren, hoewel een hogere prijs voor slachtkoeien dus uitbleef, redelijk tevreden over het verloop van de markt van woensdagavond 12 februari. De aangeboden dieren werden vlot verkocht. Zowel de wat dikkere slachtkoeien als de worstkoeien werden goed gevraagd door inkopers van de slachthuizen.

Ruim twee derde van de slachtkoeien ging uiteindelijk naar inkopers van binnenlandse slachterijen. De overige koeien werd gekocht door buitenlandse abattoirs, voornamelijk uit Duitsland. Voor een P-kwaliteit koe ligt de notering nu op € 2,45 tot € 2,80 per kilo geslacht gewicht (excl. btw). Door de stabilisatie van de prijs komt een einde aan een reeks van prijsstijgingen.

Ruimte voor hogere prijs slachtkoeien

Toch houden handelaren voor de komende weken rekening met hogere prijzen. Het aanbod aan slachtkoeien gaat namelijk niet groeien, zo is de verwachting. De angst voor een mogelijke peildatum maakte dat veel melkveehouders eind vorig jaar veel koeien in de stal hadden. In de eerste weken van het nieuwe jaar zijn de mindere koeien wel uitgestoten. Dat gebeurt nu steeds minder, omdat dat de meeste melkveehouders hun zaakjes qua veestapel weer op orde hebben, zeggen handelaren.

Die ontwikkeling is ook terug te zien in de slachtcijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) publiceert. Daaruit blijkt dat in de eerste volledige week van dit jaar (week 2) 13.118 runderen werden geslacht. Daarna loopt het aantal slachtingen wekelijks iets terug tot iets meer dan 11.000 slachtingen in week. Het aantal slachtingen ligt weliswaar hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel onder het niveau van recordjaren 2017 en 2018.

Vleeshandel gaat aantrekken

Hoewel de prijzen voor slachtkoeien in de voorbije weken duidelijk zijn gestegen, lukte het de slachthuizen lang niet altijd die hogere prijs ook in de vleeshandel te realiseren. De verwachting is dat na carnaval de afzet van rundvlees verbetert. Samen met een krap aanbod aan slachtkoeien biedt dat perspectief voor een hogere prijs voor de dieren.

Prognose: prijs kan omhoog.

Een overzicht van alle prijzen voor slachtkoeien vind je op foodagribusiness.nl/markt.

Meer prijsinformatie over slachtkoeien en ander rundvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur


Beheer