Prijs varkensvlees boost resultaat Deense landbouw

26-02-2020 | |
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

De Deense landbouw heeft vorig jaar goed geboerd met in totaal een bedrijfsresultaat tussen € 1 miljard en € 1,25 miljard na aftrek van beloning van de bedrijfseigenaar. Dat blijkt uit de voorlopige berekeningen van sectororganisatie Seges, onderdeel van de landbouwfederatie LF.

De cijfers gelden voor de voltijdsbedrijven. Ten opzichte van 2018 is sprake van een zeer forse verbetering. Toen werd het resultaat becijferd tussen +€ 215 miljoen en -€ 402 miljoen. De verbetering is primair te danken aan de hogere varkensvleesprijzen. De melkprijs pakte gemiddeld licht hoger uit en de voerprijzen waren iets lager, aldus de analyse van Seges.

Varkenshouderij in de plus

De sterkste stijging van de bedrijfsresultaten is tegen deze achtergrond te zien in de varkenshouderij. Gemiddeld steeg het resultaat per bedrijf ten opzichte van 2018 van praktisch nul of negatief met een slordige € 0,58 miljoen. Volgens Seges benutten de varkenshouders de krachtige verbetering vooral om de kredietlast te reduceren.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer