Prijsdaling bij granen was van korte duur

Granen
Graanoogst in Rusland. Het land is een grootmacht op de wereldmarkt met een jaarlijkse export van 34 tot ruim 40 miljoen ton tarwe. - Foto: ANP

Wereldwijd is er sprake van recordopbrengsten. Toch gaan de graanprijzen niet omlaag. Dat komt omdat de consumptie van granen sterker groeit dan de productie. Ook voor de komende jaren worden relatief hoge prijzen verwacht.

Krappe voorraden van mais resulteerden begin dit jaar in sterk stijgende prijzen. Ook tarwe en soja werden meegesleurd in de race omhoog. De verwachting was dat in de zomer de prijsrally zou eindigen en dat dan de weg omlaag weer zou worden ingeslagen.

Aanvankelijk zag het er ook naar uit dat de graanprijzen in de loop van de zomer omlaag zouden gaan. Nieuwe productierecords voor zowel tarwe als mais stelden lagere prijzen in het vooruitzicht. De EU-voertarweprijs op de graanbeurs Rotterdam piekte begin juni op € 261 per ton en zakte daarna naar € 206 per ton een maand later. Daarmee was het ook gedaan met de prijsdaling, want inmiddels staat de notering weer op € 264,50 per ton en dus zelfs hoger dan in juni.

De verwachting is dat de prijs van varkensbrok de komende maanden verder stijgt. – Foto: Hans Prinsen

Ook de prijzen voor mengvoer zoals A-brok en varkensbrok zouden in juni/juli hun piek bereiken en daarna weer dalen. Dat laatste kwam er niet van. Vleesvarkensbrok zakte in augustus weliswaar met 15 cent naar € 28,45 per 100 kilo, maar in september volgde al weer een prijsstijging.

De verwachting is dat de prijs van dit voer in de komende maanden verder stijgt naar zo’n € 29,50 begin volgend jaar. Standaardbrok A bleef in augustus onveranderd op € 28,45, een maand later ging de prijs met 10 cent omhoog. De verwachting is dat de prijs tot het eind van dit jaar op € 28,55 blijft.

Kentering door tegenvallende oogsten

Tegenvallende oogsten en verkeerd ingeschatte arealen zorgden deze zomer voor een kentering in de markt. Daardoor kwam er van de verwachte prijsdalingen in granen weinig terecht. Ja, de oogsten blijven op recordniveau. Maar maandelijks werden oogstverwachtingen naar beneden bijgesteld en dat deed het sentiment in de markt keren.

Zo bleek in Rusland het areaal wintertarwe een stuk kleiner dan verwacht en daardoor werd de oogstverwachting voor dat land fors verlaagd. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) verlaagde in augustus zijn oogstvoorspelling voor Rusland met liefst 12,5 miljoen ton naar 72,5 miljoen ton. En het extreem warme en droge weer in Noord-Amerika zorgde daar ook voor bijstellingen in de oogstverwachting. Meevallers zoals in Oekraïne en Australië konden dit niet compenseren. Daarbij speelt ook mee dat de consumptie van granen in de wereld zo sterk stijgt.

Vraag tarwe groeit harder dan aanbod

USDA gaat in de Wasde-prognose van september uit van een wereldwijde tarweproductie van 776 miljoen ton. Deze hoeveelheid ligt een fractie (0,1%) boven de oogst van vorig jaar. Het verbruik neemt naar verwachting toe met 0,8% naar 787 miljoen ton. Het gevolg hiervan is dat de voorraden ondanks een recordproductie zullen afnemen.

Bij mais groeit de productie nog wel wat sterker dan de vraag. De oogst neemt volgens het laatste rapport nog met 7,4% toe tot 1.198 miljoen ton, het verbruik van mais groeit volgens die inschatting met 4,8% naar 1.186 miljoen ton. Daardoor nemen de maisvoorraden toe. Maar de verhouding tussen voorraad en verbruik blijft net als vorig jaar op iets meer dan 25% en dat is vrij laag in vergelijking met de voorgaande jaren.

Het verbruik neemt toe, waardoor voorraden ondanks een recordproductie afnemen

Op de termijnmarkt in Parijs stegen de noteringen voor decemberlevering van tarwe in de loop van september weer boven de € 250 per ton. Begin deze maand is er nog een schepje bovenop gedaan en stegen de koersen tot net onder de € 270 per ton. Ook de prijzen voor levering volgend jaar gingen in dat spoor omhoog. Datzelfde geldt voor de prijzen van oogst 2022. Zo noteerde het contract van maart 2023 al bijna € 240 per ton. De maisprijzen in Parijs trokken in de loop van september aan tot rond de € 225 per ton, daarna steeg de prijs tot net boven de € 250 per ton begin deze week.

Trage start korrelmaisoogst

De trage start van de korrelmaisoogst in Frankrijk deed het november-contract op de termijnmarkt in Parijs wat sterker stijgen dan de latere leveringstermijnen. Voor levering maart en juni stegen de prijzen tot net boven de € 240 per ton. De aantrekkende prijzen voor deze oogst zorgden er ook voor dat het contract van oogst 2022 voor levering in november volgend jaar boven de € 215 per ton is gekomen. Daarmee stijgen ook de prijzen van de volgende oogsten van granen en mais naar een relatief hoog niveau. Dit maakt het voor Franse telers interessant om een deel van het prijsrisico alvast vast te leggen voor komende jaren.

Zaken doen op korte termijn

In Nederland wordt wel gekeken naar de zaken die op de termijnmarkt in Parijs worden gedaan, maar hier doen graanhandel en telers juist steeds vaker zaken op korte termijn om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van de afnemers. Daarbij speelt ook mee dat de leveringsvoorwaarden van de contracten op de termijnmarkt voor Nederlandse partijen nogal lastig zijn, omdat de contracten zijn gebaseerd op levering in silo’s in Duinkerken, Rouen en in de omgeving van Nantes.

 

Prijsinformatie over graan vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Ramaker
John Ramaker RedacteurBeheer