Doorgaan naar artikel

Prijsstijging landbouwproducten daalt snel

Prijsstijging landbouwproducten premium

Foto: Koos Groenewold

De prijsstijging van landbouwproducten is in het laatste kwartaal van vorig jaar stevig afgezwakt. In de laatste 3 maanden van 2022 lagen de prijzen in de EU nog 26% hoger dan een jaar eerder, terwijl dat in het derde kwartaal nog 30% was, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

In Nederland stegen de prijzen nog wel. Het verschil op jaarbasis nam hier toe van 26,5% in het derde kwartaal naar 33,5% in het vierde kwartaal. Dat kwam vooral door hogere prijzen van consumptieaardappelen, varkens en eieren.

Dalende graanprijzen

Dalende graanprijzen hebben een belangrijk aandeel in het teruglopen van de prijsstijging. In het laatste kwartaal waren de granen in de Europese Unie gemiddeld nog 28% duurder dan in dezelfde periode van 2021. In het tweede kwartaal van 2022 piekte het prijsverschil nog op 68%. In Nederland is het prijsverschil zelfs gedaald naar 17%.

Hongarije

In Hongarije noteerden de granen in de laatste 3 maanden van vorig jaar nog bijna 60% hoger dan eind 2021. Dat zien we ook terug in de gemiddelde prijsstijging over alle landbouwproducten die in dat land nog op 53% ligt.

Polen, Duitsland, Malta en Frankrijk

In Polen liggen de prijzen nog 44% hoger dan in 2021, gevolgd door Duitsland met een prijsverschil van 38%. Aan de andere kant bedraagt de prijsstijging op Malta nog geen 4%. Van de grotere landen noteert Frankrijk de kleinste prijsverhoging met minder dan 14%.

Bedrijfsmiddelen

Tegenover minder stijgende opbrengstprijzen staan ook kleinere prijsstijgingen in de kosten van de benodigde bedrijfsmiddelen. Zo daalde het gemiddelde prijsverschil bij de bedrijfsmiddelen van 36% in het derde kwartaal naar minder dan 27% in het vierde kwartaal. Brandstoffen, kunstmest en veevoer stegen nog maar beperkt in prijs, waardoor het prijsverschil ten opzichte van 2021 afnam.

Bedrijfsmiddelen in Nederland

In Nederland halveerde het prijsverschil van 51% in het derde kwartaal naar 26% in het vierde kwartaal. Dat is mede het gevolg van het feit dat de bedrijfsmiddelen in Nederland eind 2021 al flink duurder werden. Daarnaast liepen de kunstmestprijzen hier juist in het derde kwartaal sterker op dan in andere landen en zakten die prijzen iets in het vierde kwartaal. Ook veevoer werd iets goedkoper, terwijl de prijzen daarvan in andere landen nog omhoog gingen.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Beheer
WP Admin