Prijzen van nuka’s stijgen weer iets

30-06-2020 | |
Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

De nuchtere kalveren zijn dinsdag 30 juni wat duurder verkocht op de veemarkt in Purmerend, maar niet over de hele linie.

De notering voor zwart/roodbonte vaarskalveren bleef namelijk ongewijzigd op een niveau dat voor de melkveehouder niet eens zijn kosten voor inseminatie etc. dekt. De zwartbonte en roodbonte stierkalveren konden over de hele linie € 5,00 duurder verkocht worden. De noteringen voor Belgisch blauw-kruisingen, zowel stier- als vaarskalveren, stegen € 10,00.

Prijsniveau lager dan normaal

Weliswaar kan de mester ze als ze slachtrijp zijn niet aanbieden in de meest gunstige tijd voor de verkoop van kalfsvlees, maar de inkoop is bij dit prijsniveau erg veel lager dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Voor degene die nu kalveren opzet is de leidende vraag of de kalfsvleesmarkt de komende maanden voldoende aantrekt.

Aanvoer stabiel

De aanvoer van nuka’s was ten opzichte van een week geleden vrijwel gelijk. Het valt op dat de verhouding zwartbont en Belgisch blauw dit jaar anders is dan vorige seizoenen. Er komen relatief meer zwartbonte en juist minder kalveren uit vleesrassen. In de handel wordt het toegeschreven aan de trend om minder jongvee aan te houden op de melkveehouderij, die iets is doorgeslagen. Er is vervolgens meer gebruik gemaakt van dekking met zwartbonte Holsteiner ten koste van dekking met Belgisch blauw.

Prognose: prijs minimaal stabiel.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen