Principeakkoord leidingen LTO Nederland en Gasunie

14-01-2020 | Laatste update op 28-01 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Gasunie en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door boerenland.

De organisaties hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen die landeigenaren en landgebruikers krijgen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden en de werkwijze bij het aanleggen van gasleidingen. Het principeakkoord wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Best practices

Een belangrijke wijziging in de afspraken is dat de zakelijkrecht-overeenkomst voortaan niet meer voor onbepaalde tijd geldt, maar voor een periode van maximaal 35 jaar. Ook wordt eventueel commercieel medegebruik omschreven en worden er best practices rondom de bepaling van schade beschreven. Verder zijn de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Vertrouwen in Gasunie

“Boeren en tuinders hebben recht op een nette schade- en meewerkvergoeding op het moment dat er leidingen door hun land worden aangelegd. Met dit principeakkoord spreken we ons vertrouwen in Gasunie uit – niet alleen in de vaststelling van tarieven, maar juist ook in de manier waarop we met elkaar omgaan bij de aanleg van leidingen”, zegt Alfred Jansen, als bestuurder bij LTO Nederland verantwoordelijk voor het leidingendossier.

Gunstige voorwaarden

“We merken dat boeren en tuinders graag bereid zijn om hun bijdrage te leveren aan de energietransitie. Met dit principeakkoord versimpelen we het proces en bieden we ondernemers de gunstige voorwaarden die ze verdienen”, aldus Joost Hooghiem van Gasunie. Partijen zetten met het principeakkoord de lang bestaande samenwerking voort. Met de nieuwe afspraken scheppen ze duidelijkheid en wordt willekeur voorkomen. Ook worden verkeerde verwachtingen weggenomen, aldus LTO.

Niet bedoeld voor commerciële leidingbeheerders

De tarieven zijn uitsluitend bedoeld voor de aardgasleidingen van Gasunie en nadrukkelijk niet bedoeld voor commerciële leidingbeheerders. Voor commerciële beheerders gelden andere vergoedingen. Andere nutsbedrijven, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven, kunnen bij LTO een verzoek indienen om de Gasunietarieven te gebruiken. Daarvoor dienen ze eerst de contractvoorwaarden door LTO te laten toetsen.

Volgens Han Pelgrum, rentmeester/makelaar-taxateur bij Pelgrum Rentmeesters in Vorden is het op zich een verbetering dat de overeenkomst niet meer voor onbepaalde tijd is maar voor maximaal 35 jaar geldt. Pelgrum: “Wat mij alleen niet duidelijk is, is hoe je de onderhandelingen na die periode weer oppakt. Beginnen de onderhandelingen helemaal opnieuw of is de bestaande overeenkomst leidend?”

ANP Algemeen Nederlands Persbureau

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.