Doorgaan naar artikel

Privacy verdedigen van PAS-melders

De minister is ondanks eerdere uitspraken van zowel de Raad van State als de rechtbank, en ondanks het opleggen van een – hoogst uitzonderlijke – dwangsom aan de staat, nog niet overgegaan is tot de vrijgave van de adresgegevens. - Foto: Lex Salverda premium

De minister is ondanks eerdere uitspraken van zowel de Raad van State als de rechtbank, en ondanks het opleggen van een – hoogst uitzonderlijke – dwangsom aan de staat, nog niet overgegaan is tot de vrijgave van de adresgegevens. - Foto: Lex Salverda

Hoe ongelooflijk lastig en taai het juridische gevecht om stikstof is, bleek maandag weer eens bij de Raad van State.

De juridische milieuactivisten van Mobilisation for the Environment (MOB) lagen daar wederom in de clinch met het ministerie van LNV over het openbaarmaken van adresgegevens van de PAS-melders. LNV wil deze gegevens – terecht! – om redenen van privacy niet prijsgeven. MOB meent dat het publieke belang ermee gediend is als dat wel gebeurt. Het gevecht woedt echt op de juridische vierkante millimeter, waarbij het belangrijkste vraagstuk nu lijkt te zijn of naast de geografische coördinaten van een bedrijf ook het adres publiek gemaakt moet worden.

Ondernemertje pesten

MOB heeft lang willen volhouden dat het niet tegen individuele ondernemers strijdt maar tegen fouten van de overheid. Nothing personal, zeg maar. Nou kon je daar al vraagtekens bij zetten, in deze zaak is die claim al helemaal niet vol te houden. Welk nationaal belang is ermee gediend om deze groep ondernemers, die toch al buiten hun schuld om met de vingers tussen de deur zitten, nog meer te plagen? Geen enkel. Dit is op zijn best zinloze ‘Prinzipienreiterei’ maar waarschijnlijker toch gewoon: ondernemertje pesten.

Schietschijf

In de ogen van ngo’s is de landbouw nog altijd een sterk en invloedrijk bolwerk dat alleen met sterke tegenmacht bijgestuurd kan worden. De beleving van de ondernemers binnen dat bolwerk is een totaal andere. Zij voelen zich speelbal en kwetsbaar voor allerlei mogelijke aanvallen van buiten – van juridische tegenwerking tot plaatsing van illegale camera’s in stallen. Openbaarmaking van adresgegevens van bedrijven die formeel nog altijd ‘niet legaal’ zijn sterkt dat gevoel een schietschijf te zijn. Wie zegt te strijden voor het algemeen belang en niets tegen individuele ondernemers heeft, zou zich dat beter moeten realiseren. Hopelijk ziet de Raad van State dat ook zo.

Beheer
WP Admin