Procedure vertraagt bouw Limburgse mestverwerker

10-02 | |
De locatie op bedrijvenpark Zevenellen waar de mestverwerker komt. Foto: OML bvD
De locatie op bedrijvenpark Zevenellen waar de mestverwerker komt. Foto: OML bvD

De plannen voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie in de Limburgse gemeente Leudal loopt vertraging op door een bezwaarprocedure.

Ondanks de gedegen voorbereiding van de zes varkenshouders die de installatie op het bedrijventerrein Zevenellen gaan bouwen, heeft een dorpsraad in Leudal de gang naar de rechter gemaakt. De varkenshouders zijn vanaf het eerste moment open geweest en hebben de gemeente, provincie en de dorpsraden betrokken bij de plannen.

Wachten op de procedure

“We zijn met de wethouders, ambtenaren, gemeenteraad en de dorpsraden naar soortgelijke installaties geweest. Daarop wilde de gemeente meewerken aan het plan en waren ook de dorpsraden positief. Een daarvan besloot toch de vergunningverlening aan te vechten bij de rechter”, vertelt projectbegeleider Hans Corsten. De omgevingsvergunning, NB-vergunning en de waterwetvergunning zijn inmiddels afgegeven, maar nu moet er gewacht worden op de procedure. De rechtszaak is vanwege corona al uitgesteld en staat nu voor maart/april op de rol. Volgens Corsten heeft de dorpsraad al te kennen gegeven om bij goedkeuring van de rechter naar de Raad van State te gaan.

Lozingsvergunning op Maas

Vergunningtechnisch zit het plan goed in elkaar en heeft provincie de omgevingsvergunning vorig jaar afgegeven. De vergunning om het effluentwater, dat vrij komt uit de mestscheiding, te lozen in de Maas is in november 2019 door Rijswaterstaat al afgegeven.

Jaarlijks moet de installatie 100.000 m3 mest gaan verwerken, twee derde van die hoeveelheid is afkomstig van de zes bedrijven. De installatie gaat jaarlijks circa 80.000 m3 water lozen. De installatie wordt uitgevoerd met twee luchtwassers waardoor de geurreductie op 80% komt, ver boven de vereiste 50%.

Installatie in delen opgebouwd

Zodra de vergunningen onherroepelijk zijn, kan direct met de bouw begonnen worden. De installatie wordt in delen opgebouwd. De eerste fase is het scheiden van dikke en dunne fractie en het hygiëniseren van de dikke fractie zodat deze geëxporteerd kan worden. Dit vraagt een investering van € 3,5 miljoen. Zodra dat deel goed functioneert start de bouwfase 2 voor het drogen en pelleteren van de mest voor exporteerbare mestkorrels.

van der Linde

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.