Doorgaan naar artikel

Producenten biobrandstof zien wél toekomst

Rabobank noemt de toekomst in de EU voor biobrandstoffen ontmoedigend.

Volgens de European Biodiesel Board (EBB) produceren in de EU ongeveer 200 bedrijven per jaar zo’n 13 miljoen ton biodiesel. Foto: Canva premium

De European Biodiesel Board (EBB) vertegenwoordigt 34 bedrijven die biodiesel produceren. De EU verbruikt jaarlijks 15 miljoen ton biodiesel, inclusief de import. Foto: Canva

Rabobank noemt de toekomst in de EU voor biobrandstoffen ontmoedigend. De producenten denken dat de vraag juist gaat toenemen.

De producenten van biobrandstoffen in de EU krijgen het moeilijk, verwacht Rabobank. De vraag naar biobrandstoffen halveert in dertig jaar. Dat komt vooral door de elektrificatie van het wagenpark en door de opmars van waterstof als brandstof. Rabobank noemt in een rapport de toekomst voor traditionele biobrandstoffen ontmoedigend. De producenten denken dat de vraag juist gaat toenemen.

Behoefte aan bio-ethanol blijft

Er zijn grofweg drie soorten biobrandstoffen: bio-ethanol, biodiesel en biogas. Rabobank verwacht een stijging van de vraag naar biogas dat uit organisch materiaal is geproduceerd. Maar de vraag naar bio-ethanol en biodiesel gaat sterk dalen, vooral na 2025, verwacht Rabobank. De producenten van biobrandstof in de EU zien dat totaal anders. De bio-ethanolsector is verenigd in ePure met 35 leden die jaarlijks ongeveer 5,6 miljard liter per jaar produceren.

ePure

Secretaris-generaal Emmanuel Desplechin van ePure verwacht dat de EU behoefte blijft houden aan bio-ethanol, ook ver na 2025. “In het meest optimistische scenario van de Europese Commissie rijdt 87% van het wagenpark in 2030 nog steeds op vloeibare brandstoffen. De EU wil de CO2-uitstoot door het wagenpark verlagen. Dit streven verhoogt juist de vraag naar biobrandstoffen, zoals ethanol, ook ver na 2025.”

Biodiesel onmisbaar

De European Biodiesel Board (EBB) vertegenwoordigt 34 bedrijven die biodiesel produceren. De EU verbruikt jaarlijks 15 miljoen ton biodiesel, inclusief de import. Ook de EBB is veel optimistischer over de toekomst van biobrandstoffen dan Rabobank. Secretaris-generaal Xavier Noyon stelt dat biodiesel onmisbaar is om de klimaatdoelen in de EU te halen, zoals die zijn geformuleerd in de Green Deal en Fit-for-55. “In het personenvervoer is het gemakkelijker om het wagenpark elektrisch te maken. Dat is echter veel moeilijker in andere sectoren, zoals het vrachtverkeer, de luchtvaart of de zeevaart. Daar blijft biodiesel onmisbaar om de CO2-uitstoot te verminderen.

Lastig elektrificeren

Noyon refereert aan een eigen prognose van de Europese Commissie. “De Commissie verwacht dat de vraag naar hernieuwbare brandstoffen de komende decennia sterk gaat toenemen. Met een piek van 163 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent) in 2043. Dat is acht keer meer dan nu. Deze vraag komt vooral uit het zware wegvervoer, de luchtvaart en het zeevervoer, want deze sectoren zijn lastig te elektrificeren.”

Onze conclusie is dat we een enorme toename krijgen in de vraag naar biodiesel

De huidige EU-wetgeving belemmert zelfs de bijdrage die biodiesel kan leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot, stelt Noyon. “Er moet één stelsel van duurzaamheidscriteria komen voor alle in de EU geproduceerde biodiesel, ongeacht in welke sector deze wordt gebruikt. De EBB heeft alle scenario’s van de Commissie onderzocht. Onze conclusie is dat we een enorme toename krijgen in de vraag naar biodiesel. Biodiesel speelt een onmisbare rol in de overgang naar een klimaatneutraal transport.”

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin