Proef met scheuren grasland in Drenthe

09-06-2020 | |
Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Op percelen van akkerbouwer Robin Bouwmeester bij Wijster worden momenteel proeven uitgevoerd met het scheuren van grasland.

Daarbij wordt gekeken naar het moment van ploegen en het verschil in de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij het scheuren van oud en jong grasland. Dat meldt de provincie Drenthe.

Grondruil tussen akkerbouw en melkveehouderij

Net als in andere delen van het land wordt ook in Drenthe veel gebruik gemaakt van grondruil tussen akkerbouw en melkveehouderij. Elke keer als grasland wordt omgeploegd en omgezet naar akkerland, komt er stikstof vrij bij de vertering van het gras. Dit vormt de voedingsstof voor het volgende gewas, maar kan ook uitspoelen naar het grondwater.

Verschil oud en jong grasland

Proeven moeten aantonen of er verschil is in de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij het scheuren van oud (meer dan vier jaar) en jong grasland. En tussen scheuren van grasland in het voorjaar en in de winter. Door het scheuren in het voorjaar is er vaak te weinig tijd om het gras goed te laten verteren. Een deel van de boeren zet het middel glyfosaat in om de vertering te vervroegen. Dit is mogelijk niet nodig als er in de winter wordt gescheurd.

De proeven zijn onderdeel van het deelprogramma Drents Plateau van Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland en sluiten aan bij het provinciale programma Duurzame melkveehouderij.

Willem Veldman
Meer over


Beheer