Doorgaan naar artikel

Proefrooiing Aviko: tonnen groeien langzaam bij

Wassen van proefrooiing. - Foto: Ruud Ploeg premium

Wassen van proefrooiing. - Foto: Ruud Ploeg

De opbrengst van de belangrijkste fritesaardappelrassen voor de hoofdoogst komt in week 31 uit op 35 ton bruto per hectare.

Opvallend is het onderwatergewicht dat flink is gestegen vergeleken met de proefrooicijfers van een week eerder. Dat blijkt tijdens de tweede proefrooiing van de hoofdoogst van Aviko Potato. “Je ziet dat er tonnen bijgroeien, maar dat we nog steeds op de ondergrens van de afgelopen jaren zitten,” zegt Willem van Tilburg, manager in- en verkoop bij Aviko Potato.

De groeicurve van de gemiddelde opbrengst ligt met 35 ton bruto per hectare onder het 5-jarig gemiddelde (39,5 ton/ha) in dezelfde periode. De gemiddelde opbrengst van alle rassen ligt in week 31 rond hetzelfde niveau als in 2018. En blijft daarmee op het minimum zitten.

Onderwatergewicht gestegen

De onderwatergewichten zijn wel flink gestegen. Het gemiddelde onderwatergewicht is van 318 gram (week 30) fors opgetrokken naar 341 gram (week 31). Dat is een stijging van 23 gram. Van Tilburg: “De onderwatergewichten lopen gelukkig goed op. Je ziet wel verschillen tussen de percelen, rassen en regio’s, maar het is niet zo dat een bepaald gebied sterk achterblijft.”

Grovere hoofdoogst

Het percentage 50 millimeter opwaarts stijgt in week 31 naar 70%. En komt daarmee in de buurt van het 5-jarig gemiddelde van 71%. De hoofdoogst lijkt grover te worden dan de vroege aardappelen, geeft Van Tilburg aan. De knolzetting is bij de hoofdoogst lager dan bij de vroege rassen, waardoor deze aardappelen grover groeien. Overigens constateren we een zeer wisselend beeld in knolzetting tussen de verschillende regio’s.

Tijdens de proefrooiingen is gebleken dat de phytophthoradruk hoog is. “Het verloop van het weer zal uitwijzen hoe de groei en ziektedruk de komende weken gaan zijn.”

Uitgebalanceerd beeld

De proefrooicijfers geven een uitgebalanceerd beeld over Nederland, omdat in alle teeltregio’s in Nederland proefrooiingen worden verricht. Op twee plekken in een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt. Tot aan oogst 2018 toonde Aviko Potato de proefrooicijfers van de rassen Agria, Victoria, Innovator en Fontane afzonderlijk. De afgelopen jaren is het een gemiddelde van de vier rassen.

Beheer
WP Admin